image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Tilstandene er aspekter af karakterens fysiske og mentale udholdenhed. Karakteren har seks tilstande; liv, kraft, psyke, blod, brud og gift. At få skade i en tilstand kaldes livskade, kraftskade, psykeskade, blodskade, brudskade og giftskade og betyder at karakteren får 1 skade i den pågældende tilstand. Karakteren kan få skade i kamp, men der er mange andre måder karakteren kan lide skade på. Mislykkedes evnerul kan koste kraft for udmattelse og det kan koste psyke hvis karakteren bliver bange. Det kan også være mislykkedes klatreforsøg, der giver karakteren en brudskade, eller en giftig mose, der giver giftskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:03

Symbolieres med et hjerte. Liv starter med et loft på 2 og kan højest blive 6. Karakterens fysiske skadetilstand påvirkes ved fysisk skadelige handlinger og kan benyttes til at udløse ekspertiser. Livskade noteres med en streg under liv. Når karakteren får en livskade mere end livloftet tillader, sættes istedet et X og karakteren besvimer. Hvis den sidste livskade karakteren får skyldes noget særligt voldsomt, som at falde fra stor højde, få en klippeblok i hovedet eller i dødelig kamp mod fjender, kan et X i liv betyde at karakteren dør øjeblikkeligt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:14

Symboliseres med et lyn. Kraft starter med et loft på 2 og kan højest blive 6. Karakterens fysiske udholdenhed påvirkes ved fysisk udmattende handlinger og kan benyttes til at udløse ekspertiser. Kraftskade noteres med en streg under kraft. Når karakteren får en kraftskade mere end kraftloftetloftet tillader, sættes istedet et X og karakteren besvimer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:23

Symboliseres med en ruder. Psyke starter med et loft på 2 og kan højest blive 6. Karakterens psykiske udholdenhed påvirkes ved mentale belastninger og kan benyttes til at udløse ekspertiser. Psykeskade noteres med en streg under psyke. Når karakteren får en psykeskade mere end psykeloftet tillader, sættes istedet et X og karakteren besvimer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:34

Symboliseres med en dråbe. Blod starter med et loft på 2 og kan højest blive 6. Karakterens blodbalance påvirkes ved kontakt med farlige stoffer og kan benyttes til at udløse ekspertiser. Blodskade noteres med en streg under blod. Når karakteren får en blodskade mere end blodskade tillader, sættes istedet et X og karakteren besvimer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:44

Symboliseres med en knogle. Brud har altid et loft på 11. Karakteren får brudskade ved kraftige slag og fald. Brud noteres med en cirkel om en knogle i et valgfrit grejfelt og betyder at karakteren ikke kan bære grej på det felt. Hvis der er grej på grejfeltet kan det ikke længere bæres og falder til jorden. Grejfeltet kan ikke benyttes igen, før brudskaden er helbredt. Hvis karakteren får 12 brudskader, dør karakteren øjeblikkeligt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:31:55

Symboliserers med en sprøjte. Gift har altid et loft på 4. Karakteren får giftskade ved giftbid, bestråling og indtagelse af dødelige toxiner. Gift noteres i sprøjten under en valgfri farmaka og betyder at karakteren ikke kan få effekten af det pågældende farmaka. Karakteren kan først bruge farmakaet igen, når giften er renset ud. Hvis karakteren får 5 giftskader, dør karakteren øjeblikkeligt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:32:05

En besvimet karakter er bevidstløs i seks timer og kan kun vækkes hvis karakteren helbredes og kan fjerne karakterens X'er i tilstandene. Hvis karakteren forbliver bevidstløs i alle seks timer, genvinder karakteren som efter hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:32:14

Karakteren kan hvile for at genvinde sine tilstande. Det kræver mindst seks timers søvn og spilleren kan slette lige så mange skader i hver tilstand som karakteren har i levned. Vækkes en karakter før de seks timer er gået, må karakteren sove seks timer igen, før karakteren kan genvinde. Karakteren kan kun genvinde én gang i døgnet gennem hvile. Karakteren genvinder hverken brud eller gift ved hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:32:23