image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Ekspertiserne er særlige praktiske, erfaringsbaserede handlinger, som karakteren kan lære i kraft af sin personlighed og dannelse. Karakteren starter med én ekspertise fra personligheden og kan vælge op til yderligere 7 ekspertiser gennem forbedring. Spilleren kan udskifte valgte ekspertiser ved at betale for omskoling i privaten eller når karakteren opnår en dannelse. Læs mere om forbedring, privaten, omskoling og dannelse i Forbedringsbogen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:37:31

En ekspertise har en effekt og en aktivering. Effekten beskriver hvad ekspertisen gør og aktiveringen, som står til sidst, bestemmer hvad der skal til for at aktivere den. Almindeligvis koster det en skade i en tilstand at bruge ekspertiser, men der er også dem som har effekt automatisk eller ved særlige rul. Karakteren kan udløse lige så mange ekspertiser som det ønskes, men den samme ekspertise kan kun tage effekt én gange i hver runde. Nogle ekspertiser virker kun på karakteren selv, andre kan bruges på en anden karakter, på alle karakterer eller på en modstander. Hvad og hvem ekspertisen påvirker står nærmere beskrevet i beskrivelsen under hver ekspertise.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-06-27 15:28:15

Der findes mægtige åndemagter, forheksede steder og magiske formularer, der kan forbande karakteren. En forbandelse betyder, at karakteren mister evnen til at bruge en ekspertise. Spilleren vælger selv hvilken ekspertise karakteren mister og markerer det i kraniet under stjernen ud for ekspertisen på karakterskemaet. Forbandelser kan ophæves af den som pålagde den, men kan også ophæves med den hellige bøn Absolution eller hos en præst med rimkim mod betaling af 10 penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-03 00:27:39