image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Der kan opstå utallige situationer, der ender med slagsmål af den ene eller anden art og derfor er kamp et væsentligt element i rollespillet. Kamp udkæmpes i runder og hver runde afspejler en hel scene med flere udfald og handlinger fra både karakterer og modstandere, og udgør på den måde et bredt handlingsforløb i kamptumulten. Modstanderens kampgrad og karakterernes kamprul er altså mere end blot et enkelt udfald mod fjenden, men en hel række af handlinger, der tilsammen afgør resultatet af kamprunden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:49:46

Når der opstår kamp, er det modstanderne, som karaktererne kan kæmpe imod. Modstandere er bygget op af fire kvaliteter; kampgrad, liv, effekter og egenskaber. I Modstanderbogen er modstanderne opdelt efter art og beskrives med det minimum af kvaliteter den art af modstandere har. Modstanderbogen kan bruges hvis mesteren skal bruge nogle standard modstandere, men mesteren bør lave sine egne modstandere. Det personificerer modstanderne at designe dem bedre i forhold til rollen og handlingen og spillerne ved ikke hvad den kan, før de kommer i kamp.

Kampgrad
Modstanderens kampgrad noteres som; Normal, Vanskelig, Svær, Hård, Urimelig eller Episk og svarer til de almindelige evnegrader. Det er kamgraden som afspejler hvor svær modstanderen er at ramme i kamp og kan sidestilles med karakterens kampevne. Mesteren skal være opmærksom på, at en høj kampgrad kan forhindre karaktererne i at ramme modstanderen overhovedet.

Liv
Modstanderens liv viser hvor meget livskade modstanderen kan tåle. Når liv falder til 0 er modstanderen besejret. Liv vurderes i forhold til antallet af karakterer. Optimalt giver hver karakter 1 skade i hver runde og mesteren kan på den måde afgøre hvor mange runder en modstander skal holde, ved at give liv svarende til antallet af spillere og gange med det antal runder den skal holde.

Effekter
Modstanderens effekterne afspejler dens kampstrategi. Mesteren kan give sine modstandere de effekter som passer til dens personlighed og rolle i historien. Der findes to typer af effekter, den ene kan afværges med en modeffekt og den anden kan ikke afværges med modeffekt. Modstanderens effekter udløses enten automatisk hver runde eller ved effektrul.

Aggressiv
KAMPGRAD LIVSKADE 2 | AUTO

Den aggressive modstander giver 2 livskade når den rammer karakteren med kampgrad. Kan ikke afværges med modeffekt.

Bestrålet
GIFTSKADE ALLE | AUTO

Gestrålede modstandere giver karaktererne 1 giftskade hver runde.

Brutal
BENBRUD ALLE | AUTO

Giver alle karakterer 1 brudskade hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Står der grej noteret på et grejfeldt som markeres, tabes grejet på jorden. Kan afværges med modeffekt fra helbred og teknologi.

Dræn
KRAFTSKADE ALLE | AUTO

Giver på magisk eller okkult vis alle karaktererne for 1 kraftskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra karisma og kultur.

Forbande
FORBANDELSE ALLE | EFFEKTRUL

Modstandere som forbander, giver alle karakterer en forbandelse på effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. En forbandelse forhindrer karakteren i at benytte en valgfri ekspertise, som noteres med en cirkel rundt om voodoo-dukken ved den valgte ekspertise. En markeret ekspertise kan ikke benyttes før forbandelsen er ophævet, læs mere i sundhedsmagasinet. Kan ikke afværges med modeffekt.

Giftig
FORGIFT ALLE | EFFEKTRUL

Forgifter alle karakterer ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Står der farmakaer noteret på et farmaka-felt som markeres, kan de stadig bæres og bruges på andre karakterer. Kan afværges med modeffekt fra sanse og lægekunst.

Gigant
KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO

Den meget store modstander rammer alle karakterer med kamprul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Hellig
OMRUL KAMPGRAD | AUTO

Den hellige modstander laver omrul på et hvilket som helst rul mesteren ønsker, én gang i runden og gælder også fumlerul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Intimiderende
KRAFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL

Den intimiderende modstander nedbryder fjendens moral og giver alle karakterer i kampen 1 kraftskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra karisma og kultur.

Krigerisk
LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL

Den stærke modstander giver alle karakterer i kampen 1 livskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra styrke og feltkunst.

Magisk
LIVSKADE ALLE | AUTO

Den magiske modstander bruger magii i kampen alle karakterer får 1 livskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra styrke og feltkunst.

Naturvåben
BLODSKADE ALLE | EFFEKTRUL

Væsner, der kan bide eller har klør smitter gennem blod og giver alle karakterer 1 blodskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra behændighed og okkultisme.

Skræmmende
PSYKESKADE ALLE | AUTO

Skræmmende modstandere vækker rædslen og giver alle karakterer 1 psykeskade i hver runde, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra sind og mytologi.

Stærk
BRUDSKADE ALLE | EFFEKTRUL

Den stærke modstander giver alle karakterer 1 brudskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Står der grej noteret på et grejfeldt som markeres, tabes grejet på jorden. Kan afværges med modeffekt fra helbred og teknologi.

Uhellig
OMRUL HØJESTE RUL | AUTO

Den naturstridige kraft fra de uhellige modstandere griber om hjertet på den karakter med det højeste rul og klemmer til. Dermed vakler karakteren et øjeblik og skal udføre et omrul, hvis evnerullet er et succesrul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Uhyggelig
PSYKESKADE ALLE | EFFEKTRUL

Den uhyggelige modstander giver alle karakterer i kampen 1 psykeskade ved effektrul, uafhængigt af om karakteren rammes eller ej. Kan afværges med modeffekt fra sind og mytologi.

Ånd
KAMP MED SIND | AUTO

En modstander med ånd er ikke fysisk og karaktererne kæmper mod dem med sindrul istedet for kamprul. Kampen forgår på almindeligvis; den som rulle lavest får livskade og begge får livskade ved uafgjort resultat. Karaktererne kan ikke benytte terminus, men må bruge fokus på sind. Kan ikke afværges med modeffekt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-11 15:03:36

En kamp begynder i samme øjeblik nogen vælger at slås. Karakteren kan enten være ’i kamp’ eller ’uden for kamp’. Karakterer, som angriber eller angribes er ’i kamp’ fra start. Når en karakter er ’i kamp’ kan karakteren påvirke kampen med sit grej, sine farmaka, evner og ekspertiser. En karakter ’uden for kamp’ kan ikke påvirke kampen, hverken modstandere eller karakterer. En karakter ’uden for kamp’ kan altid vælge at gå ’i kamp’, med mindre særlige forhold forhindrer det. En karakter ’i kamp’ kan ikke forlade kampen uden at vinde den, tabe den eller flygte fra den.

Forhindringer
Mesteren skal være opmærksom på, at karaktererne ikke kan udføre handlinger, som modstanderne forsøger at forhindre. Hvis karaktererne eksempelvis vil forbi modstanderne, plyndre besejrede fjender, fange en modstander eller stjæle noget, kan det ikke gøres, før kampen er vundet.

Kamprunden
Hver runde starter med at mesteren afvikler eventuelle kampforhold (se senere) og ruller derefter terningerne for at bestemme kampgraden. Når kampgraden er fastlagt, ruller spillerne deres terninger og fordi kampen foregår simultant og skal spillerne først bestemme hvordan karaktererne handler, efter alle har rullet. På den måde kan spillerne aftale hvordan karakterne skal bruge deres kamp, modeffekter, grej, farmaka, ekspertiser og andre muligheder på bedst mulig vis.

Kampgrad
Resultatet af kampgraden repræsenterer den modstand karaktererne skal modstå i denne kamprunde. Hver karakter kan kun angribes med kampgraden én gang i hver runde og modstanderne kan højest angribe én karakter hver. Med færre modstandere end karakterer, angriber modstanderne de karakterer, som opnår det laveste rul. Ved uafgjort, bestemmer spillerne selv, hvem som tager angrebet. Hvis der er forskellige modstandere med forskellige kampgrader, bestemmer mesteren selv hvilke karakterer modstanderne slår på, men benytter det samme rul til at udregne alle kampgrader. Spilleren har ét rul i hver runde til at kæmpe eller afværge effekter.

Effekt
Modstanderne kan have effekter, som enten udløses automatisk hver runde eller med et effektrul. Et effektrul er hvis mesteren ruller 8 eller mere på terningerne ved en kampgrad. En effekt kan kun have effekt én gang i samme runde og derfor kan flere ens effekter ikke udløses samtidig. Nogle effekter har konsekvens for alle karakterer ’i kamp’ eller alle modstandere og det kan være nødvendigt at nedkæmpe modstandere med særligt farlige effekter først. Hvis en modstander besejres, vil dens effekter ikke længere aktiveres.

Modeffekt
Karakteren kan afværge en effekt ved at bruge sit rul til et evnerul i evnen med den rette modeffekt. Hvis evnerullet bliver lig med eller højere end kampgraden, annulleres den pågældende effekt og ingen karakterer påvirkes af den. Når karakteren afværger en effekt, forsvarer karakteren sig stadig med passiv kamp, det vil sige kamp uden rul. En kampgrad højere end karakterens passive kamp giver karakteren 1 livskade. En passiv kamp som er lig med eller lavere end kampgraden forhindrer karakteren i at få livskade, men giver ingen livskade til modstanderen.

Kamprul
Karakteren gør et udfald mod modstanderne ved at bruge sit rul til et kamprul. Hvis kamprullet er højere end kampgraden, får modstanderen 1 livskade. Er kamprullet mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade. Hvis kamprul og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade. Spillerne bestemmer selv hvilken modstander de slår på, men kan kun vælge mellem de modstandere, som rullede kampgrad mod karaktererne. Med skydevåben kan karakteren angribe modstandere, som ikke rullede kampgrad mod karaktererne.

Terminus
Alle karakterer her en terminus, som starter på 12. Terminus står under kamp på karakterskemaet og vises med markerede stjerner. Karakteren kan opnå mindre terminus ved at forbedre med stjerner, ekspertiser og våben, men kan aldrig opnå en lavere terminus end 8. Hvor kamp repræsenterer karakterens generelle fysiske evne til at slå mod en modstander og forsvare sig, repræsenterer terminus karakterens evne til at læse en kamp og udnytte usete fordele. Hvis rullet, ved et kamprul, bliver lig med eller højere end karakterens terminus, betyder det at modstanderen blive ramt og får 1 livskade, også selvom kamprullet ikke opnår kampgrad. Hvis kamprullet både opnår terminus og kampgraden samtidig, får modstanderen samlet 2 livskade; 1 livskade for at blive ramt og 1 livskade for terminus. Derudover udløses et terminusrul.

Terminusrul
Ved at opnå terminus udløses også et terminusrul, der betyder at spilleren skal rulle terningerne igen. Hvis rullet igen bliver ligmed eller højere end terminus tildeles modstanderen endnu 1 livskade og der udløses endnu et terminusrul. Hvis rullet ikke opnår terminus afsluttes angrebet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:52:26

Et kampforhold er en situation, der udspiller sig i kampen og som karaktererne er tvunget til at reagere på med et evnerul. Kampforhold bruges til at dramatisere eller balancere kampen undervejs. Evnerul, der udløses af kampforhold gives som ekstrarul, ud over det rul karakteren har i hver runde. Jo vigtigere en kamp er i historien, des flere kampforhold bør der opstå i kampen. Kampforhold kan være særlige manøvrer, som modstanderne kan udføre, vagthunde, der hjælper deres ejere, en magikers formular eller ting, som kastes mod karaktererne. Andre former for kampforhold kunne være hvis der er fælder hvor der kæmpes, hvis kampen foregår i giftige dampe, i et brændende hus. eller under et rystende jordskælv, der truer med at vælte dem omkuld. Mesteren kan vælge mellem to konsekvenser for karakterer, der ikke klarer sit evnerul ved et kampforhold; enten forhindrer det karakteren i at handle yderligere i den runde, eller det giver karakteren en skade i en tilstand. Hvor meget kamphandlingerne påvirker modstanderne er op til mesteren. Evnerul for kampforhold afvikles altid som det første i runden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:52:38

En kamp slutter når alle modstandere eller karakterer har overgivet sig, er flygtet eller er nedkæmpet. Hvad der sker efter en kamp er afsluttet, afgøres af vindernes formål med kampen. Hvis karaktererne vinder, bestemmer de selv om de vil dræbe modstanderne eller lade dem leve. Der kan også være modstandere, der af en eller anden grund kæmper til de dør, før de giver op og i de tilfælde kan spillerne ikke forhindre modstanderen i at dø. Hvis karaktererne dræber mennesker eller væsner, som er beskyttet af en lovgivning, vil det almindeligvis medføre efterlysning, rettergang og straf. Hvis modstanderne vinder, afgøres resultatet ud fra en af de to grundlæggende formål de kan gå i kamp for; vold eller drab.

Vold
Gælder i tilfælde hvor modstanderne er ude efter noget karaktererne besidder, hvad enten det er et bestemt sted, grej, penge eller en person. Det gælder også i tilfælde hvor modstanderne bare vil tæve karakterene for at straffe eller true, eller hvis de blot forsvarer sig mod karakterernes uprovokerede angreb. Modstanderne dræber ikke karaktererne.

Drab
Gælder hvor modstanderne angriber karaktererne med det klare formål at dræbe dem.Ubevidste modstandere som udøde, karnum og autonarker kæmper altid til fjenden er dræbt, mens det blandt mennesker normalt kun er mordere og soldater i krig, der kæmper for at dræbe. Modstanderne dræber de besejrede karakterer.

Karakterflugt
En karakter som vil flygte skal bruge sit rul til et helbredsrul mod kampgraden. Lykkedes det kan karakteren flygte tilbage hvorfra karakteren kom fra og er ’uden for kamp’. Hvis der er flere karakterer end modstandere, kan de overskydende karakterer flygte med et helbredsrul mod mesterens terningerul alene. Hvis det lykkedes at flygte, bliver karakteren ikke påvirket af kampgrad eller effekter i den runde, der flygtes.

Modstanderflugt
Vælger modstander at flygte, benyttes kampgrad til flugt istedet for at kæmpe. Karaktererne kan forhindre en valgfri modstander hver i at flygte med et vellykket helbredrul mod kampgraden. De modstandere som ikke holdes tilbage flygter bort ’uden for kamp’.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2019-09-10 19:53:34