image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

En eftertænksom og velovervejet, men samtidig stridsom og kampberedt person, der anser væbnet kamp som oplagt redskab til løsning af konflikter; diplomati er taberens nødråb. Den militante er beslutsom og beslutninger udføres loyalt, kontant og uden tøven. Disciplin og ære er vigtige værdier, ofte forbundet med en dyb interesse for kamptræning og våbenbrug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-30 21:44:43

Med disciplin kan den militante efterligne en anden karakter og benytte karakterens rul i kamp som sit eget. Kamphandlingen er kun en efterligning og derfor får den militante ikke effekten af af efterligne hverken fumlerul, skæbnerul eller sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:50:54

Kamptræning giver den militante lov til at flytte 1 point fra en valgfri evne til kamp i privaten. Kan dog ikke trække et point fra en evne, som vil blive lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:51:19

En effektiv kommando til brug i kamp, som forbedrer karakterenes stilling og giver +3 kamp til alle karakterer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:51:30

Angrebskommando, der giver modstanderen +1 skade for hvert vellykkede kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:51:40

Som veltrænet kan den militante automatisk give et omrul ved fejlrul i fysik til sig selv eller en anden karakter. Noteres i omrul-feltet under fysik.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-30 21:45:06

Som vital er den militante i besiddelse af ekstra livskraft og får +2 i livloft. Noteres i bonusfeltet under liv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:52:04

Som våbenkyndig kan den militante udnytte våben bedre og få +2 i kamp når mindst 1 våben er noteret under våben eller sidevåben.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:52:16

Ved at påtage sig lidt farligere småopgaver opnås en ekstra indtægt svarende til den militantes kamp. Noteres i feltet indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:52:47