image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

En person, der har sans for det praktiske, som fokuserer på det mest hensigtsmæssige i en konkret situation og på løsningen af konkrete problemer. Den praktiske har ofte et godt håndelag og intuitiv forståelse for fysiske principper og matematik. Personen går systematisk til værks og forstår at benytte forhåndenværende ting som redskaber til at løse udfordringer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:02:31

En specialiseret viden om pakning af skøbelige farmakaprodukter gør at den praktiske kan bære op til 12 farmaka.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:02:50

Med den rette sårbehandling og forbinding bruger dem praktisk 1 udbytte men giver en karakter +1 liv. Kan ikke give mere liv en livloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:03:06

Grej, som går i stykker ved fumlerul samt grej, der ikke betales for i privaten bliver automatisk til 1 udbytte. Karakteren kan også til enhver tid omdanne et grej til 1 udbytte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:03:34

Den praktiske kan hjælpe flere karaktere i samme runde med hjælpegrej. For hver udbytte den praktisk bruger på hjælpegrej får én karakter +3 til evnerul i talent eller kundskab. Hjælpegrej kan ikke give mere end +3 til den samme karakter i samme runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:03:47

Med improvisation kan en praktiske midlertidig forbedre sit kampgrej med udbytte og få +3 til kamprul for hver udbytte, der bruges..
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 17:46:57

Evnen til at fremstille våbengrej, talentgrej og kundskabsgrej fra varemagasinet. At fremstille et grej koster 1 udbytte for hver 3 penge grejet har i udgift. Hjemmefremstillet grej har samme udgift som købt grej, men det skal noteres som skrotgrej. Ved fumlerul er det altid skrotgrej, som går i stykker først. Med skrotsmed kan karaktererne også betale for grej i privaten med udbytte. Et udbytte svarer til 3 penge og karakteren får ikke noget tilbage når der må bruges mere udbytte end der samlet skal betales.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:04:09

Med specialsiering kan den praktiske flytte 1 point fra en kundskab til en anden kundskab i privaten. Kan dog ikke trække et point fra en kundskab, som vil blive lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:04:48

Som tekniker tjenes ekstra indtægt svarende til den praktiskes teknologi. Noteres i feltet indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:05:00