image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

Den rebelske ser sig selv som en modsætning til det etablerede samfund og lever i et oprør mod almindelige normer og moral. Personen mistror alle autoriteter og handler ofte uregerligt ud fra sin egen moral og sine egne love. Det modsætningsfyldte verdenssyn gør ofte den rebelske til en kampklar overlever, der tilbringer tilværelsen på kanten af samfundet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:05:52

En afledningsmanøvre, der giver en karakter to reaktioner i samme runde. Reaktioner er at bruge forbrugsbaseret grej og farmaka, tage et grej eller give et grej fra anden karakter eller fra et tilgængeligt sted.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:06:14

Et kneb, der vender en dårlig kampsituation til en fordel og modstanderen får 1 skade for hver karakter, som opnår fejlrul med kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:06:26

Med gadetrick kan den rebelske flytte 1 point fra et talent til et andet talent i privaten. Kan dog ikke trække et point fra et talent, som vil blive lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:06:40

Ved at købe og sælge lidt ulovlige varer opnås en ekstra indtægt svarende til den rebelskes sanse. Noteres i feltet indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:06:50

Ved at snige sig ind på en modstander med et vellykket behændigrul, kan karakteren slå modstanderen ud mod at få -1 psyke. Kan benyttes i situationer hvor det er muligt at snige sin ind på modstanderen og kan ikke benyttes i kamp.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:07:02

Erfaring med at finde brugbare eller værdifulde ting på modstandere giver 2 udbytte for hver besejret modstander istedet for 1.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:07:15

Den opmærksomme er sensitiv og giver automatisk en karakter et omrul ved fejlrul med sanse. Noteres i omrulfeltet under sanse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:07:27

Den årvågne er opmærksom i kamp og kan forsvare sig med et vellykket sanserul mod kamprul. Et vellykket sanerul vil forhindre den rebelske i at blive ramt af kampgrad men giver ikke modstanderen skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:07:39