image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

Den religiøse er en gudsfrygtig person, der tror på en gud som forklaring på tilværelsens grundlæggende spørgsmål. Personen er ofte tilhørende en trosretning, hvor hellige tekster, giver retningslinjer for, hvordan tilværelsen bør leves, hvordan personen skal handle og i det hele taget sætter retningslinjerne for den moralske korrekthed og den åndelige frelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:08:23

Med almisse er den religiøse blevet så dygtig til at missionere, at tilhørerne begynder at betale almisse. Det giver en ekstra indtægt svarende til den religiøses kultur. Noteres i feltet indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:10:31

Brandtalen styrker en karakters tro på offeviljen og får +1 kraft mod at den religiøse får -1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:10:46

Ved fejlrul i kamp kan den fanatiske få -1 psyke mod at omdanne fejlrullet til et succesrul. Dermed rammer den religiøse modstanderen og undgår selv at få skade ved kamprul. Virker ikke ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:10:57

En kraftfuld og formandende tale styrker en karakters mentale tilstand og giver +1 psyke mod at den religiøse får -1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:11:15

Med gerning udvælges de evner, som den religiøse særligt benytter sig af og får automatisk +1 i seks valgfri evnerul. Evnerne besluttes samtidig med ekspertisen vælges og noteres i bonusboksen til højre for hver valgt evne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:11:30

En opbyggelig viden om kulturernes historie giver automatisk en karakter et omrul ved fejlrul med kultur. Noteres i omrulfeltet under kultur.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:11:41

Som trofast kan den religiøse hente mental styrke gennem sin tro og få +1 i psyke ved skæbnerul. Kan ikke give mere psyke end psykeloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:11:52

En moraliserende tale, som skærper koncentration og giver alle karakterer +1 til fokus, uanset hvilken tilstand som benyttes, mod at den religiøse får -1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:12:05