image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

Den spirituelle er en åndrig person, der bygger sit verdenssyn på intuitive, bevidsthedsmæssige og åndelige erfaringer. For den spirituelle er ånderne det essientielle og praktiserer åndeseancer for at kommunikere med dem, hente hjælp og indsigt i den åndelige åbenbaring. Ånderverdenens mangfoldighed giver ofte den spirituelle et åbent sind og stor tolerance.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:13:22

Danner en åndeaura omkring den spirituelle, der blokerer angreb ved modstanderens rul på 5 eller mindre med kampgrad. Noteres under grej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:13:42

Med ekstasen kan spiritisten meditere sig til at flytte 1 point fra kamp til en valgfri evne i privaten. Kan dog ikke trække et point fra kamp, hvis den bliver lavere end antallet af valgte forbedringer kræver.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:13:56

Med hjælpeånd kan den spirituelle give bonusen fra sin egen fokus med helbred til en anden karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:14:10

Ved at påkalde en kampånd, kan spiritisten afværge en valgfri skadeeffekt mod at få -1 helbred og opnå kampgrad med okkultismerul. Virker kun mod effekter, som kan afværges med modeffekt; tilstande, brudskade og giftskade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:14:33

Gennem offerritualet styrkes sundheden og giver en karakter +1 helbred mod -1 udbytte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:14:44

Med overtro giver den spirituelle automatisk en karakter omrul ved fejlrul med okkultisme. Noteres i omrulfeltet under den valgte kundskab.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:14:54

Med åndespejl kan to karakterer bytte terningerul. Karaktererne skal gøre det frivilligt og alle konsekvenser af rullene; stigerul og fumlerul følger med i byttehandlen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:15:04

Som åndemedie hjælper spiritisten andre ved at rådgive dem gennem sin evne til at tale med ånderne og forøger sin indtægt svarende til den spirituelles okkultisme. Noteres i feltet indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:15:15