image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Ekspertiserne er særlige praktiske, erfaringsbaserede handlinger, som karakteren kan opnå i kraft af sin personlighed, evner, dannelser og grej. Opnåede ekspertiser noteres under ekspertiser eller, i tilfælde af grej, på et felt under grej på karakterskemaet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:16:52

En ekspertise har en effekt og en aktivering, eksempelvis OMRUL KAMP | KRAFT. Forrest står effekten, der beskriver hvad ekspertisen gør (OMRUL KAMP) og bagerst står hvad der skal til for at aktivere effekten (KRAFT). I nævnte eksempel giver den første ekspertise automatisk +1 til karakterens kamp mens den anden ekspertise giver et omrul i kamp mod at karakteren bruger 1 kraft. Det er vigtigt at læse ekspertisens tekst for at forstå brugen af ekspertisen korrekt. Karakteren kan udløse lige så mange ekspertiser i runden, som det ønskes, men den samme ekspertise kan kun udløses én gang i runden af samme karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:17:14

Der findes mægtige åndemagter, der kan forbande karakteren. En forbandelse betyder, at karakteren mister evnen til at bruge en ekspertise. Spilleren vælger selv hvilken ekspertise karakteren mister og markerer det i kraniet under stjernen ud for ekspertisen på karakterskemaet. Forbandelser kan ophæves af den som pålagde den, men kan også ophæves med hos en præst med rimkim mod betaling af 10 penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:17:31