image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Kamp udkæmpes i runder og hver runde afspejler en hel scene med flere udfald og handlinger fra både karakterer og modstandere, der tilsammen udgør resultatet af kamprunden. På den måde betyder afstand mellem de kæmpende ikke noget, da kamprunden automatisk tillader at kampdeltagerne bevæger sig og går i bedst mulige stilling i forhold til fjenden.

En kamprunde begynder i samme øjeblik nogen vælger at slås og en karakter kan enten være ’i kamp’ eller ’udenfor kamp’. Karakterer, som angriber eller angribes, er ’i kamp’ fra start. Kun når en karakter er ’i kamp’ kan karakteren påvirke kampen med sit grej, farmaka, evner og ekspertiser. En karakter ’udenfor kamp’ kan ikke påvirke kampen på nogen måde, men kan vælge at gå ’i kamp’, med mindre særlige forhold forhindrer det. En karakter ’i kamp’ kan ikke forlade kampen uden at vinde den, tabe den eller manøvrere sig ud af den.

Så længe kampen står på, kan karaktererne ikke udføre handlinger, som modstanderne forsøger at forhindre. Hvis karaktererne eksempelvis vil plyndre besejrede fjender, fange en modstander eller stjæle noget modstanderne bevogter, kan det ikke gøres, før kampen er vundet.

Når alle karakterer har handlet i en kamprunde, begynder en ny kamprunde, indtil enten karaktererne eller modstanderne vinder eller flygter fra kampen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:17:55

I begyndelsen af hver kamprunde ruller mesteren terningerne og bestemmer kampgraden ud fra modstanderens kamp, der svarer til graderne let, normal, vanskelig, svær, hård, urimelig og episk. Hvis der er flere modstandere med forskellig kamp, benyttes den laveste kamp. Det har ingen betydning om mesteren ruller dobbelt et.

Effektrul
Modstandernes automatiske effekter aktiveres hver kamprunde, mens effekter, der udløses på effektrul, kun aktiveres når mesteren ruller 8 eller højere på terningerne ved kampgraden. Den samme effekt kan kun udløses én gang i hver kamprunde, også selvom det er forskellige modstandere, der har den samme effekt. Effekter er kun ens, hvis både effekten og måden den udløses på, er den samme. Effekter påvirker alle karakterer 'i kamp', uanset om karakteren angribes eller rammes af modstanderens kampgrad. Se mere om modstandernes effekter længere nede på siden her.

Kamphandling
Når kampgrad og eventuelle effekter er afgjort, ruller spillerne deres terninger. Først når der er rullet, skal det afgøres hvad spillerne vil benytte rullet til: kamprul, terminusrul, modeffekt eller manøvre.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-30 17:14:52

Spilleren lægger sit rul til karakterens kamp. Hvis kamprullet er højere end kampgraden, får modstanderen 1 livskade og er kamprullet mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade. Hvis kamprul og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade. Ved terningerul på dobbelt 6 rammer og forsvarer karakteren sig automatisk, uanset kampgraden.

Terminusrul
Terminusrul kan kun vælges hvis spillerens rul er ligmed eller højere end karakterens terminus. Et terminusrul betyder at karakteren giver modstanderen 1 skade uanset kampgraden og karakteren må derpå udføre et nyt terminusrul. Så længe et terminusrul giver modstanderen livskade, udløses et nyt terminusrul. Første gang, terminusrullet er mindre end karakterens terminus, afsluttes angrebet. Terminusrul er ikke et evnerul og derfor gælder hverken fumlerul, stigerul eller sjælerul ved terminusrul. Ved terminusrul sænker karakteren sine parader og forsvarer sig mod kampgraden med kamp uden rul. Hvis kamp er højere end kampgraden, undgår karakteren angrebet. Er kamp mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade og hvis kamp og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade.

Modeffekt
Spilleren lægger sit rul til den evne, der kan afværge den pågældende effekt. På karakterskemaet står det noteret med symboler i sorte skjolde under hver evne, hvilken skadeeffekt den kan modvirke. Se mere om evnernes modeffekter i Evnebogen s.?. Hvis evnerullet bliver ligmed eller højere end kampgraden, annulleres den pågældende effekt og ingen karakterer påvirkes af den. En modeffekt afværger kun én effekt, er der flere effekter, skal de afværges enkeltvis. Ved modeffekt sænker karakteren sine parader og forsvarer sig mod kampgraden med kamp uden rul. Hvis kamp er højere end kampgraden, undgår karakteren angrebet. Er kamp mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade og hvis kamp og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade.

Kampmanøvre
Når en kamp går i gang, forhindrer kampdeltagerne hinanden i at foretage sig andet end at kæmpe. Men hvis karakterene vil bevæge sig til et bestemt sted i kampområdet, angribe en valgfri modstander eller flygte fra kampen, kan det gøres med en kampmanøvre. Spillerens rul lægges til kamp og manøvren lykkedes hvis kamprullet opnår kampgraden. Ved kampmanøvre sænker karakteren sine parader og forsvarer sig mod kampgraden med kamp uden rul. Hvis kamp er højere end kampgraden, undgår karakteren angrebet. Er kamp mindre end kampgraden, får karakteren 1 livskade og hvis kamp og kampgrad er lige, får både modstander og karakter 1 livskade. I tilfælde af flugt vil en villykket manøvre tillade alle karakterer at flygte i sikkerhed 'udenfor kamp'. Flugten gennemføres først efter kamprunden er overstået og karakterene skal stadig håndtere modstandernes kampgrad og effekter i denne kamprunde. Karakterer som flygter, løber altid tilbage til det sted de kom fra.

Ekspertiser
Karakteren må bruge lige så mange ekspertise det ønskes, men må ikke benytte den samme ekspertise to gange i samme kamprunde. Det gælder også selvom ekspertisen er udløst af en anden karakter.

Reaktion
Karakteren har én reaktion i runden til at bruge et farmaka på sig selv eller en anden karakter, plyndre udbytte fra en falden modstander, eller til at bruge et forbrugsbaseret grej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:18:41

Med mindst lige så mange modstandere som karakterer, bliver alle karakterer ramt af kampgraden. Med færre modstanere end karakterer, rammer kampgraden kun samme antal karakterer som antallet af modstandere. Modstanderne angriber de karakterer, som ruller lavest på terningerne. Hvis to karakterer ruller lige lavt på terningerne, bestemmer de selv hvem, som tager angrebet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-29 12:34:55

Når karakteren rammer modstanderne med et vellykket kamprul, er det altid modstanderne med lavest kamp, som får livskaden. Vil karaktererne skade en bestemt modstander, kræves en kampmanøvre.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-29 12:34:46

En kampudfordring er en situation, der udspiller sig i kampen og som karaktererne er tvunget til at reagere på med et evnerul. Kampudfordring bruges til at dramatisere og variere kampen undervejs. Kampudfordringer kan være en særlig manøvre, som modstanderne kan udføre, en magisk formular eller okkult kraft. Det kan også være vejrforhold, skjulte fælder, hvis kampen foregår i giftige dampe, i et brændende hus eller under et rystende jordskælv. Fælles for kampudfordringer er, at de udløser en grad, som karaktererne skal klare med en evne bestemt af situationen, eksempelvis okkultisme for at modstå en okkult kraft, eller snilde, for ikke at vælte under jordskælvet. Der skal altid være en konsekvens ved fejlrul mod kampudfordringer. Mest nærlæggende er, at give karaktererne skade, men mesteren kan også vælge, at det giver forbandelser, ødelægger grej eller forhindrer karakteren i, at handle denne runde. Kampudfordringer afvikles før en kamprunde begynder.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:24:33

Normalt går kamp ikke ud på at dræbe, men på at besejre modparten. De fleste modstandere efterlader besejrede karakterer bevidstløse, med mindre der er omstændigheder, som bestemmer at modstanderne er ude efter karakterernes liv. Røvere og trolde plyndrer deres ofre for penge og grej, men der findes også modstandere som udøde, uhyrer og skingelhird, der kæmper til livsgnisten er slukket i karaktererne. Hvis modstanderne vil dræbe karakterene, sker det først efter alle karakterer er besejret.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:27:13

Besejrede modstandere er normalt bevidstløse, men der kan være situationer, hvor modstanderen kæmper til døden, og i de tilfælde vil modstanderen være død, når kampen er forbi. Der er også modstandere som ånder, udøde, uhyrer og skingelhird, der ikke kan besvime og derfor kæmper til de dør eller opløses. Mennesker og trolde kan ofte finde på at flygte eller overgive sig, før de taber kampen. Karaktererne kan plyndre 1 udbytte for hver besejret modstander, uanset om denne er bevidstløs, har overgivet sig eller er død. Udbyttet repræsenterer det udstyr, som modstanderen havde på sig og defineres som værdigenstande og ødelagt grej til genbrug. Det er yderst sjældent modstandere har penge på sig, med mindre de besejres i en situation hvor det er nødvendigt eller logisk for dem, at have penge på sig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:28:25

Hvis en karakter eller modstander er bundet eller på anden måde forhindret i at forsvare sig, kan vedkommende dræbes uden rul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:31:35

At være kamplåst betyder at man bogstavelig talt har en pistol for panden eller en kniv for struben, men kan også være andre sitationer, hvor mesteren vurderer at en person ikke kan komme fri uden at få livskade. Måden at komme ud af en kamplås kræver at begge parter i kamplåsen udfører et kamprul. Uanset hvad resultatet bliver, kommer den kamplåste ud af situationen, rullet går ud på hvor meget livskade den kamplåste pådrages. Hvis den kamplåste opnår højest kamprul, pådrages livskade svarende til resultatet af modstanderens terning med lavest værdi. Ved laveste kamprul, pådrages en skade svarende til terningen med højest værdi. I dette tilfælde er et lige resultat det samme som et succesrul. Reglen er ens, uanset om den kamplåste er en karakter eller en modstander. Så snart en kamplås er afviklet, udløses en kamprunde, med mindre begge parter bliver enige om andet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-29 12:36:39

Ved at ligge i baghold eller snige sig ind på modstanderen med et vellykket snilderul, kan karakteren starte en kamp med en fri kamrunde. Det betyder, at kampgraden kun tæller som modstandernes forsvar, der er intet angreb og effektskader udløses ikke ved effektrul. Automatiske effekter er stadig gældende, og den følgende kamprunde fungerer kampen som normalt. At snige sig ind på sin modstander for at dræbe eller slå vedkommende ud er aldrig muligt i kamp. Uden for kamp kan karakteren godt slå en modstander ud med snilderul, men det kræver et særligt grej eller ekspertise.

Sigteskud
I tilfælde af en karakter vil snigskyde en modstander på afstand, det vil sige før en kamprunde overhovedet begynder, benyttes samme metode som ved kamplås, dog med visse ændringer. Karakterer kan kun snigskyde med rifler, buer eller armbryst. Karakteren udfører kamprul mod en mestergrad, i stedet for modstanderens kampgrad. Ved fejlrul ramme karakteren ved siden af målet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-29 12:37:22

Der kan opstå situationer, hvor der er kamp, uden at karakterene står i frontal kamp. Det kunne være hvis karaktererne løber gennem et område, hvor der er skydes vildt, eller nogen skyder efter dem "udenfor kamp", så kuglerne flyver om ørerne på dem. I disse tilfælde benyttes passende talentrul for at undgå kuglerne. Med fejlrul pådrages livskade. Et styrkerul kan flytte en parkeret bil i vejen for skuddene, et helbredsrul kan afgør om karakterene løber hurtigt nok til at komme bort fra skuddene og et snilderul kan afgøre om karaktererne kan undvige kuglerne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:36:23

Modstanderne i modstanderbogen er skabeloner, så mesteren har noget at lave sine egne modstandere ud fra. De kan naturligvis bruges som de står, men det er en god dramatisk effekt at skabe personlige modstandere, ved at kombinere de tre kvaliteter; kamp, liv og effekter, så de svarer til mesterrollens personlighed og type. Særlige effekter med magii, heksekunst, bønnekraft eller andre effektfulde forhold laves og afvikles som kampudfordringer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:37:37

Ved brugen af modstandere skal mesteren ikke tage stilling til balanceforholdet mellem karakterernes og modstandernes kampevner. Det er historien, som bestemmer hvilke modstandere, der er, og hvor farlige de er. Hvis det bliver for hårdt at kæmpe, må spillerne finde en anden måde at løse opgaven på. Kampe er ikke til for at karaktererne skal vinde dem og flugt er en almindelig udvej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:39:30

Modstanderens kamp svarer til de almindelig grader; normal, vanskelig, svær, hård, urimelig eller episk og afspejler modstanderens kampevne. De kampgrader, som står i modstanderbogen angiver den laveste grad, den pågældende modstander kan have. Almindeligvis kan en modstander ikke være farligere end en kampgrad, der er to grader højere end den som står noteret. En modstander med normal kampgrad kan altså ikke blive stærkere end kampgrad svær. Modstandere, der starter med urimelig eller episk kampgrad, kan gå ud over den almindelige gradtabel og således opnå kampgrader på 35 og 40.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:40:02

Angiver hvor meget skade modstanderen kan udholde. Når modstanderens liv falder til 0 er modstanderen besejret. Det liv, der står noteret i modstanderbogen angiver den mindste mængde liv den pågældende modstander kan have, så fremt modstanderen ikke er såret eller syg. Liv skal mesteren holde sig fra at ændre på, men i stedet tilføre flere modstandere. Generelt bør mesteren gøre kampene farlige ved at tilføre flere skadeeffekter frem for at give modstanderen mere liv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:40:21

Modstanderens skadeeffekter kan udløses på to måder. Enten udløses de på effektrul eller også udløses de automatisk i hver kamprunde. En modstander kan ikke have to ens skadeeffekter, men kan godt have to skadeeffekter, der giver samme skade, hvis den ene er på effektrul og den anden på auto. En modstander kan højest have 3 skadeeffekter.

Giftskade
GIFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL
GIFTSKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der angriber med gift eller på anden måde kan forgifte karaktererne i kamp. Kan afværges med modeffekt fra sanse og bioalkymi. Læs mere om giftskade i Karakterbogen under Farmaka.

Kraftskade
KRAFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL
KRAFTSKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der udmatter karaktererne i kamp ved at være særligt hurtige eller robuste. Kan afværges med modeffekt fra karisma og kultur. Læs mere om kraftskade i Karakterbogen under Tilstande.

Livskade
LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL
LIVSKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der er aggresive eller er udstyres med særligt farlige våben. Kan afværges med modeffekt fra styrke og feltkunst. Læs mere om livskade i Karakterbogen under Tilstande.

Helbredskade
HELBREDSKADE ALLE | EFFEKTRUL
HELBREDSKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der kan smitte karaktererne med sygdomme eller bestråling af gilgatom og lignende. Kan afværges med modeffekt fra snilde og okkultisme. Læs mere om helbredsskade i Karakterbogen under Tilstande.

Brudskade
BRUDSKADE ALLE | EFFEKTRUL
BRUDSKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der er særligt stærke eller store nok til at brække karakterenes knogler. Kan afværges med modeffekt fra fysik og teknologi. Læs mere om brudskade i Karakterbogen under Grej.

Psykeskade
PSYKESKADE ALLE | EFFEKTRUL
PSYKESKADE ALLE | AUTO
Til modstandere, der skræmmer eller intimiderer karaktererne. Kan afværges med modeffekt fra sind og mytologi. Læs mere om psykeskade i Karakterbogen under Tilstande.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-30 17:18:17

En modstander kan have egenskaber i kraft af det væsen det er eller de kræfter det kan benytter sig af. Egenskaber fungerer som effekter, men er altid automatiske og kan ikke afværges med modeffekt. Ud over tre skadeeffekter kan modstander have ubegrænset antal egenskaber.

Dæmonisk
AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO
Dæmoniske modstandere forhindrer karaktererne i at udføre omrul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Hekseri
FORBANDELSE HØJESTE RUL | AUTO
Modstandere, der benytter hekseri, forbander den karakter, som opnår højeste terningerul i kamprunden. Hvis flere ruller det højeste terningerul, afgør de selv hvem, som får forbandelsen. Læs mere om forbandelser i Ekspertisebogen.

Overlegen
TERMINUS 8 | AUTO
Modstandere, der er overlegne i kamp har terminus 8. Alle karakterer får 1 livskade for hvert vellykket rul på 8 eller over, uanset om karaktererne opnår kampgrad eller ej. Ved terminusrul forsvarer modstanderen sig med passiv kampgrad, det vil sige kampgrad uden at lægge rullet til. Kan ikke afværges med modeffekt.

Overnaturlig
KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO
Til modstandere, der er overnaturligt hurtige, store eller benytter sig af magii og åndekraft. Kampgraden ramme alle karaktere uanset antallet af modstandere. Kan ikke afværges med modeffekt.

Uhellig
OMRUL HØJESTE RUL | AUTO
Modstandere, der burde være døde, men som holdes i live af åndekræfter eller magii. Den karakter med det højeste rul tvinges til at rulle om, også på fumlerul og stigerul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Uvirkelig
OMRUL KAMPGRAD | AUTO
Modstandere, der kan benytte sig af kikvulfarn, den magii, der kommer fra Skingelgurks mørke. Mesteren må omrulle kampgraden en gang i hver kamprunde, også ved fumlerul. Kan ikke afværges med modeffekt.

Ånd
KAMP MED SIND | AUTO
Modstandere, der kun fremstår i skikkelser, der ikke kan påvirkes fysisk. Karakterene bruge sindrul istedet for kamprul, men efter samme regler som almindelig kamp. Ekspertiser, der fungerer ved kamprul kan ikke benyttes, terminus kan ikke benyttes, men der må bruges fokus på sindrul. Modstandere med effekten ånd giver psykeskade istedet for livskade ved kampgrad. Kan ikke afværges med modeffekt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-30 17:19:30

Mesterroller er særlige personer i historien, der på en eller anden måde har betydning for spillet og derfor er givet en personlighed og et navn. Nogle mesterroller er fjender af karakterene og laves derfor som modstandere, men der er også mesterroller, der bliver venner med karakterene og de laves ved at give dem evner, tilstand og ekspertiser, der afspejler mesterrollens erfaring og interesser.

Evner
Mesteren kan give mesterrollen de talenter og kundskaber, som passer til karakteren. Mesterroller fungerer anderledes i kamp end karaktererne og har derfor altid en kampevne. Når mesterrollen bruger sine evner er det mesteren, som ruller både grad og evnerul.

Tilstand
Udgør mesterrollens liv og er samtidig resursen til at udløse ekspertiser. I kamp mister mesterrollerne 1 tilstand hver gang mesteren opnår skæbnerul. Ved tilstand 0 dør mesterrollen. Mesterroller har almindeligvis et sted mellem 3 og 10 point i tilstand og får al sin mistede tilstand tilbage efter hvile. Hvis mesterrollen kan benytte hellige bønner, heksebesværgelser eller magiske formularer, udløses disse også med tilstand. Farmakaer giver +1 tilstand til mesterroller.

Ekspertiser
Mesterrollen kan gives ekspertiser fra både perosnlighederne, evnerne og dannelserne eller mesteren kan finde på sine egne. Ekspertiser, der ikke er auto, udløses ved at bruge mesterrollens tilstand.

Kamp
Mesterroller ruller ikke kamp, men kan udløse ekspertiser. En erfaring kriger kunne eksempelvis have en ekspertise der automatisk giver 1 livskade til en modstander i hver kamprunde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:41:16