image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Karakteren forbedres ved at handle i historien, det er gennem handlingerne karakteren opbygger sit rygte, sit netværk og sin viden. Viden skal forstås på to måder, der er den regeltekniske viden, som kommer med kundskaberne og så er den viden spilleren får gennem historien. Den sidste viden omhandler kendskabet til historiens personer, forholdet mellem, kulturen og forhistorien. Denne viden er uden tvivl den vigtigeste forbedring karateren kan få, da det er den, som i sidste ende er nødvendig for at afsløre og løse historiens konflikt og skjulte hemmeligheder. Spilleren opbygger også et rygte omkring karakteren, der med tiden kan give både fordele og ulemper og så kan der findes skatte, som forbedrer karakteren regelteknisk med bedre grej.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:48:02

Når spilleren ruller dobbelt 5 eller 6 er det et skæbnerul og betyder at karakteren forbedres i en evne. Hver gang spilleren ruller skæbnerul skal det markeres i et af de fem timeglas under skæbne på karakterskemaet. Evner kan ikke blive højere end 20.

Ved dobbelt 5 stiger karakteren +1 point i den evne, der blev rullet. Det nye point tælles med i det samlede resultat af evnerullet. Hvis karakteren stiger i en evne på 20, er det karakterens laveste evne, som får +1 point. Med flere laveste evner, bestemmer spilleren selv hvilken af dem som stiger.

Ved dobbelt 6 stiger karakteren +1 i en valgfri evne. Dobbelt 6 er også altid et automatisk succesrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:46:59

Når et talent eller en kundskab stiger til 5, 10 og 15 point, skal spilleren vælge en forbedring. Hver evne har tre forbedringer, som står til højre for evnen på karakterskemaet og spilleren kan vælge frit mellem dem. Forbedringen skal vælges med det samme. Kamp giver ikke forbedringer.

Dråbe
Giver karakteren +1 livloft. Markeres i en dråbe under Liv.

Lyn
Giver karakteren +1 kraftloft. Markeres i et lyn under Kraft.

Diamant
Giver karakteren +1 psykeloft. Markeres i en diamant under Psyke.

Hjerte
Giver karakteren +1 helbredsloft. Markeres i et hjerte under Blod.

Sæk
Giver karakteren +1 udbytteloft. Markers i en sæk under Udbytte.

Grej
Giver karakteren et ekstra grejfelt. Markeres i et grejsymbol under grej.

Stjerne
Vælger spilleren stjernen, kan den bruges til at åbne et nyt ekspertisefelt, forbedre terminus, forøge bogføring eller give adgang til de forbudte markeder.

Ekspertise
Ved at sætte stjernen under ekspertiser på karakterskemaet, får karakteren et nyt ekspertisefelt og kan vælge en valgfri ekspertise. Spilleren kan vælge en ekspertise fra personligheden, fra de evner, som har en markeret stjerne i forbedring, eller fra en dannelse, hvis karakteren lever op til kravene.

Terminus
Ved at sætte stjernen i terminus under kamp, sættes karakterens terminus langsomt ned. Det kræver to stjerner at falde 1 point i terminus.

Bøgføring
Ved at sætte stjernen i bogføring under penge, forøges karakterens indtægt med 10 penge.

De forbudte markeder
Ved at sætte en stjerne ved en af de to forbudte markeder; det sorte marked eller det okkulte marked, får karakteren adgang til det pågældende marked og kan fremover købe grej herfra når karakterene opholder sig i en by. Det kræver to stjerne at få adgang til et forbudt marked.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:47:45

Hver gang en spiller ruller skæbnerul, skal det markeres i et timeglas under skæbne på karakterskemaet. Femte gang karakteren ruller skæbnerul og markerer det femte timeglas, skal alle karakterer i privaten. Privaten er en metahandling, der afspejler karakterens økonomiske forbrug og dannelse over tid og er ikke en handling, der foregår på et konkret tidspunkt i historien. I privaten skal spilleren administrere op til fire forhold; opgradering, indtægt, udgift og skoling.

Opgradering
Alle karakterer skal stige 1 point i lige så mange evner, som karakteren har umarkerede timeglas under skæbne. Spilleren vælger frit hvilke evner som skal stige, men karakteren kan kun stige 1 point i samme evne. Den spiller som udløser privaten har altid alle 5 timeglas markeret og skal derfor ikke opgradere.

Indtægt
Karakteren har en indtægt på 10 for hver markeret stjerne i bogføring under penge. Indtægten afspejler hvad karakteren tjener på småarbejde undervejs i historien, altså handlinger som ikke spilles.

Udgift
Karakteren skal betale for alt sit grej, både det som er noteret på karakterskemaet det som står noteret andre steder. Udgiften går til at vedligeholde grejet og koster svarende til grejets udgift. Grej, der ikke betales udgift for, går i stykker og slettes fra karakterskemaet med det samme.

Skoling
Spilleren kan udføre én af tre forskellige skolinger i privaten. Der kan udskiftes en gammel ekspertise med en ny, flyttes en stjerne, eksempevis fra terminus til en ekspertise eller et forbudt marked eller der kan flyttes en forbedring i en evne, eksempevis fra en sæk til en dråbe.

Afslut privaten
Når alt er ordnet i privaten slettes alle markeringer i timeglassene under skæbne på karakterskemaet.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:48:27

Når en evne opnår 20 point får karakteren en valgfri sjælegave, som noteres i en af de fire tilstands symboler under sjæl på karakterskemaet. Sjæl afspejler karakterens selvkontrol, en indre beherskelse over kroppen og sindet, forbundet i harmoni. Sjælegaver udløses på sjælerul og karakteren kan højest opnå 4 sjælegaver.

Sjælerul
Sjælerul er et rul på dobbelt 2, dobbelt 3, dobbelt 4, dobbelt 5 eller dobbelt 6. Ved sjælerul må spilleren øjeblikkeligt slette 1 skade i én valgfri tilstand, som karakteren har sjælegaver i.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:48:56