image image image image

Terminus Alfa

image UDSTYR

Valhel er en gammel verden, fuld af hemmeligheder og glemte skatte. Over alt findes efterladenskaber fra civilisationer og kulturer, der herskede i fordums tid. Nogen er gemt i gamle grave, andre forladt i huler, ruiner eller er sunket til flodens eller havets bund. Skattejægere fra alle verdenshjørner søger efter disse skjulte skatte og sælger dem til private samlere eller offentlige institutioner, museer og universiteter. Det er en stor forretning og er årsag til mange dødsfald, når jagten efter rigdom vækker rædselsfulde dæmoner og eller uhyrer, der ofte bevogter de gamle værdier.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:20:33

Med værdiskatte menes blandede værdifulde genstande i form af materiale, håndværk eller sjældenhed har særlig høj værdi, som skattekister, smykkeskrin, pengekister eller guldbarre. Skatte kan være skjulte, endda glemte, men der findes naturligvis også skatte i de beboede slotte og herregårde, hvor de pynter i de fine hjem. Skatte kan på den måde både være noget husets frue har i sit smykkeskrin, det kan være bevogtede rigdomme, opbevaret som samlinger, båret som smykker, guldbunker, gemte værdier i bankboks eller en drageskat. En enkelt skat har en værdi på 100 penge og kan bæres på et grejfelt. Større skatte kan naturligvis indeholde mange skatte, måske flere hundrede, men karakterene kan kun bære værdier for 100 penge i hvert grejfelt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:44:09

De okkulte bøger kan benyttes af enhver, der kan opnå læse og forståelsesgraden i den nødvendige evne. De er alle forbudte og forbundet med fængslesstraf at besidde og dødstraf af bruge. Okkulte bøger kan sælges til den pålydende værdi, men kun hvis karaktererne har adgang til det forbudte marked. De kan normalt ikke købes og hvis de kan, vil prisen ligge ti gange højere end værdien.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:20:54

Med denne mægtige grimorium, nedfældet af Klirr, den første dæmonherre over dødsriget, kan karakteren påkalde ånden af en afdød. Jorden vil sprække og afsløre en rædselskløft, der fører direkte til dødsriget og op af kløften vrider tusinder sjæle sig i smerte og hunger efter livet. Den påkalde ånd stiger op fra dødekløften og hænger svævende over det mørke rædelsdyb. Karaktererne kan nu stille spørgsmål til ånden og den vil svare ærligt ud fra den viden ånden havde, da den var i live. Det koster 1 helbred at stille et spørgsmål til den afdøde. Når der ikke er flere spørgsmål vil den afdøde ånd forsvinde og rædselshullet lukke sig.
Forfatter: Klirr, før 3000fR
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:20:16

Skrevet i 701 af filosoffen og mystikeren Machiavelli Stormfejde, om hvem det siges var hypnosens mester. Den politiske skueplads er en opskrift på hvordan man udnytter andre mennesker, hvordan man overbeviser og truer sig til magten. Hvordan man sætter splid i befolkning, klasselag, kongehus og regering. Købmænd mod adelen og fattige mod rige. Bogen giver automatisk karakteren +10 til et karismarul.
Forfatter: Machiavelli Stormfejde, 701
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:47:59

I 437 oplevede Valhel en voldsom tilslutning til mørkets dæmon Bayar. Den monopatiske myndighed var ved at bukke under for udgifterne til de utallige hekseprocesser. Bayars mørke spredte sig i og udenfor de monopatiske riger, overalt faldt konger og fyrster i mørkets tjeneste og den monopatiske kirke havde brug for et mirakel. Den blev den uanseelige monopatiske prædikant Franz Molliére af Kop, der leverede det mirakel. I sin søgen efter en løsning, var han gået af mørkets stier, for at finde fjendens svagheder. Det var under denne farefulde forskning han udviklede skyggeseglet og i hemmelighed skrev Heksehammeren, en håndbog om skyggeseglet og hvordan man bekæmper hekse. Det var meningen, at en hver prædikant med denne bog kunne tage sagen i egen hånd, afsløre og dømme hekse, frem for at påkalde autoriteterne i Absolatet, Men det viste sig, at skyggeseglet brød Rimkimen. Alligevel blev det en meget populær bog, Monomonark Malleus II autoriserede den og kaldte den ”som sendt fra himlen”. Værre gik det med Franz Molliére, der i en alder af 49 selv blev afsløret som heks af Bayar og brændt på bålet i Asit Dur efter de forskrifter han selv havde nedfældet. Det siges bogen var forbandet og oprindeligt skrevet på mori, det ældste menneskelige skriftsprog. Derfor udpegede man de syv helligste munke og bad dem oversætte værket til nye kopier. Historien lyder, at fem ud af de syv døde under arbejdet samt at en del af Molliéres viden gik tabt i oversættelsen. Det vides ikke hvor originalen findes eller om den overhovedet eksisterer mere. Med heksehammeren kan karakteren afværge en valgfri effekt fra en heks. Den originale heksehammer finds i Jernport, men der sælges sjældne kopier.
Forfatter: Franz Molliére, 448
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:14:42

Bertram Meyer var en bogholder i Asit Dur, der levede i 1019 til 1082. Han var en af de første hekse af handlens dæmon; Hafnor. Hundrede og sytten gange blev han hevet i retten for diverse forbrydelser, men han vandt frisag hver gang på grund af sit bestikkelsesnetværk, der både flettede sig ind i dommerstanden, advokatstanden og jury. Ved hans død blev hans bog udgivet af Den Gyldne Forkvakling og afslørede dermed mange skandaløse forhold i Asit Durs domstole, banker og handelsråd. Med Mønt mestrer masserne kan karakteren ofre 5 penge for at udløse en hvilken som helst ekspertise som karakteren er i besiddelse af.
Forfatter: Bertram Meyer, 1049
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:53:31

I druidetiden fremstillede mennesket grej gennem ånderne og fæstnede deres kraft med runer og symboler. Disse mægtige våben var forholdsvis almindelige i sin tid, men evnen til at fremstille dem er gået tabt. Derfor er de meget eftertragtede og mange søger lykken ved at jageskatte Valhel over. Skattejægerne søger hvor menneskets urstammer levede; urpafolket, ligarafolket, nornerne og druiderne. Der kan findes mytologiske skatte overalt i samlinger og museer i Valhel, men også i gamle grave og glemte skatkamre.

Salg
Mytologiske skatte kan sælges for en pris svarende til udgiften x5.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:22:10

En hokfræisk offerdolk af jern med blodsymboler langs bladet. Blóteren kan bæres som sidevåben og giver bæreren +1 helbred ved skæbnerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:54:08

Et kraftigt agguratisk slagvåben med langt skaft og stort cylinderformet hammerhoved af jern. Vor tids dommerhamre har sin form fra dette gamle våben, der blev smedet til de agguratiske præster. En domshammer giver +3 i kamp og afværger effekten dæmonisk mod at bruge 1 helbred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:55:07

Blandt de ældre kendte menneskevåben er druideseglet, en stor krumbøjet klinge, der i fredsstid blev brudt til at høste korn. Druideseglet giver +3 i kamp og kan afværge effekten forbandelse ved at bruge 1 helbred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:57:48

Hellig druideklinge, smedet omkring 300fR-200fR af regnbuekrystal, der ikke kan fremstilles længere. Når lyset brydes i krystalklingen blinker det i et regnbuefarvet genskær. En elementari giver +3 i kamp og kan afværge effekten obskur mod at bruge 1 helbred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:58:08

De første jernklinger fremstillet af druiderne omkring 500fR, præget med symboler langs klingen og et greb omviklet af gedeskind. En runeklinge giver +3 i kamp og kan afværge effekten ånd mod at bruge 1 helbred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:55:32

En kraftfuld kampkølle med pighoved af jern og symbolbesat træskaft. Fremstillet af puratinerne til deres krigeriske præster. En stridsvitae giver +3 i kamp og kan afværge effekten uhellig mod at bruge 1 helbred.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:59:05

I Årene 1145-1171 eksisterede valhels første og største republik, Storregia, et mægtigt imperie, der betod af Øvre og nedre Arkad, Regia, Wittgenval og for en tid hele Kurien. Det blev grundlagt af Jonas Berg, der sad som Krigskansler frem til 1169, hvorefter posten blev vundet af Rexpublikanernes nye formand, Kansler Hede. I den tid Storregia eksisterede blev det et stadig rigere og mægtigere imperium og der blev brugt store ressurser på militæret. I årene 1145 til 1169 byggede de et utal af bunkere til hemmelige militære forskningsprojekter og forsøg med alt fra gilgatomvåben, karnumsoldater, bioalkymi og manateknologi. Storregia faldt efter karnumkrigen 1171-1176 og gik en grum skæbne i møde. Sejrherren var den rumakanske Sultan, der udpegede samindar Attaman som guvenør. Men i hemmelighed begyndte Attaman at tømme landet for resurser og værdier. Salte, stål, mineraler, kulturskatte og penge blev fragtet ud af landet, og til det behøvede han karnumarbejdere. Han forærede hver fabrik en gilgatomkerne, der forøgede produktionen til det firdobbelte og pressede produktionen. Det førte i 1181 til en nedsmeltning af KarnumIndustri 71, der dræbte tusinder og bestrålede jorden så intet længere kunne gro. Få dage efter nedsmeltede den næste karnumfabrik og inden for få måneder nedsmeltede 57 af de 101 KarnumIndustrier. Samindar Attaman forsvandt før ulykken ramte ham selv og sultanen måtte skamfuldt undskylde sin samindars handlinger og give det ødelagte og ufrugtbare land tilbage til borgerne i Storregia. Dermed forsvandt det meste af Storregias militære forskning og viden, gemt i de glemtebunkere. I dag er landet genoprettet som kongedømmet Arkad og ifølge rigets lov og med DIOs accept, tilhører alle storregianske bunkere og deres indhold, kongen og det arkadiske rige. Derfor er besiddelse af udstyr fra Storregia ulovlig, uden skriftlig tilladelse fra Arkads kongehus.

Salg
Storregianske skatte kan sælges for en pris svarende til udgiften x10.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:46:52

Med denne lille bioalkymiske blandingsmekanisme kan karakteren lave en farmaka om til en anden farmaka efter eget valg.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:47:07

Et højteknologisk våben med bioalkymisk blandingsbatteri og to løb. Et stort løb til affyrring af plasmprojektiler og et mindre til affyring af en valgfri farmaka til en valgfri karakter. Farmakanonen monteres til karakterens blodåre, der giver den nødvendige ressurse til produktion af farmaka.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:59:46

Med den særligt fremstillede farmapak der giver karakteren +8 i farmpak.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:47:33

Et manateknologiske apparat, der monteres om håndledet, afslører fjendens bevægelser og giver alle karakterer omrul i kamp ved fejlrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:47:49

Den oprindelige panserdragt, fremstillet af Storregias militær og drives af en gilgatomkerne. Det er endnu ikke lykkedes nogen at efterligne panserdragten, særligt fordi ingen stater har så meget gilgatom, at de kan bruge dem til panserdragter. Kong Bastian LaJulie af Arkad har en stående hær på firs panserdragoner, som han har fundet i de gamle regiabunkere. Panserdragonen giver +10 liv og giver automatisk modstanderen 1 livskade hver runde. Panserdragon har to ekspertiser og fylder to grejfelter. Kan ikke benyttes med brynje, hjelm eller panser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:56:10

En særligt udvilklet rørformet granat med antændingsknap og elektrisk impulsenhed. Ved brug udløses et kraftigt elektrisk stød, som afværger en valgfri effekt. Virker kun mod effekter, som giver skade til en tilstand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:48:15

Panser fremstillet af foldede tykke stoflag, tonet i mørke farver og med læderspænder til at stramme dragten tæt til kroppen. Umbra giver bæreren panser 5 og omrul på fejlrul med talenter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:48:27

I 3000fR angreb dragen Vanahai Orm Ligarafolket og stammens dygtigste nekroalkymister måtte skabe et væsen, der kunne stå op i mod dragens magt. Det krævede en drage at bekæmpe en drage og dertil måtte de skaffe en dråbe af Vanahai Orms blod. De iværksatte et selvmorderisk angreb, hvor tusinder døde under dragens magt, men de fik hvad de kom efter og ud af drageblodet skabte de Kronark. Selvom Kronark ikke kunne besejre Vanahai Orm alene, var han en succes og man skabte yderligere hundrede af arten, før det lykkedes at dræbe den mægtige drage. Men det var ikke nok for Kronark, da dragen var besejret, vendte han tilbage til Ligara Domus for at gøre sig selv til konge og sine artsfæller til nobilitet. I årevis levede ligarastammen som slaver for deres egen skabning og de forstod, at de blot havde dræbt Vanahai Orm for at skabe en ny Vanahai – og det blev den nye arts navn. Efter ti års slaveri lykkedes det ligarastammen at skabe et nyt væsen, snitalfen, der tvang Kronark og hans Vanahai på flugt, før de selv forlod Ligara Domus og overlod ligarastammen til sig selv. Der skulle gå yderligere 1200 år, før Vanahai for alvor blev et mægtigt imperie, da Kong Kilo i 1893fR grundlagde Gomenore og senere riget Annumnur i syd, som forsvarsværk mod fjenden i Nabat. Begge riger blev enorme og magtfulde, men netop kampen mod fjenden i Nabat blev efter nederlaget ved Slaget i Rinmarken i 110fR begyndelsen til vanahais undergang. Først brød Gomenore sammen under en uhørt intern grådighed, der gjorde det let for Gnathores Uru Urkilere at knuse og tilintetgøre riget. De få overlevende flygtede til Annumnur, der selv var på randen af sammenbrud. Men det var det første store menneskerige, Det Valleriske kejserige, der sendte sine hære mod Annumnur og knuste det for altid. De bragte skatte og mange tusinder af vanahaislaver med hjem og det viste sig hurtigt, at vanahaislavernes magii var yderst praktisk og snart vandt flere af dem både frihed og embeder. Vanahaislægten ophørte som art, men deres blod gik videre ind i menneskeslægten.

Salg
Vanahaiskatte kan sælges for en pris svarende til udgiften x10.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:25:06

Magisk skjold med gesvejsninger udført i annumnursk stål. Auravai kan bæres som sidevågen og karakteren kan vælge en valgfri evneekspertise, også fra evner karakteren ikke har en stjerne i forbedring.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:03:17

Magisk stridskølle med kroneformet slaghoved af annumnursk stål. Aftenstjernen giver karakteren +3 i kamp og kan udløse terminus mod at bruge 1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:03:57

Klingevåben fremstillet af det yderst sjældne flammestål fra Flammeørkenen ved Suboriens sydlige grænse. Skaarn giver karakteren +3 i kamp og kan lægge karakterens mytologi til kamprul mod -1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:04:34

Magisk brynje med højt kravestykke og gesvejsninger. Udført i annumnursk stål. Valbrynjen giver karakteren +2 livloft, der noteres i bonusfeltet under liv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-26 23:49:27

Særlig oliebehandlet takstræ-stav fremstillet af vanahais største snedkere fra 1800fR til 200fR. Giver -1 psykekost på formularer, der koster 2 eller mere i psyke og karakteren kan bruge mytologirul mod kampgrad.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:06:51

De oprindelige ritzopaler, der blev udgravet på vanahais tid. En Ritzopal giver +2 psykeloft og noteres i bonusfeltet under psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:08:36

Vaismykker skabte vanahai til at forbedre deres evner. Karakteren bestemmer selv hvilken evne smykket skal give +2 til og kan ændre det i privaten. Vaismykker koster ikke udgift i privaten. Karakteren kan ikke benytte to vaismykker med bonus til samme evne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:08:46

Da dragen Vanahai Orm angreb Ligara Domus i 3000fR stod Ligarafolket forsvarsløse og søgte at løse problemet på nekroalkymisk vis, ved at skabe det magiske folk vanahai. Det lykkedes vanahai at besejre dragen, men efter sejren vendte de sig mod deres skabere og tog magten over Ligara Domus. Ligarafolket måtte leve som slaver, indtil de skabte et nyt væsen, der kunne besejre vanahai. Det nye væsen blev skabt af menneske, blandet med onokil og elvarin og resultatet kaldte man en snitalf. Snitalferne var ikke så stærke som vanahai og de havde ikke magiiens kraft, men de blev skabt med en viden om, hvordan de ville dø. De snitalfer, der vidste, de ikke skulle dø i kamp, blev dødsforagtende krigere, mens de, som vidste de ville dø i kamp, lige så godt kunne give alt de havde, inden de faldt. Det var på den måde, det lykkedes snitalferne at jage vanahai bort fra Ligara Domus. Snitalferne havde ingen interesse i at blive i Ligara Domus og så snart vanahai var besejret, rejste de bort i samlet flok mod nord. På deres rejse blev de delt i to grupper. Den ene gruppe blev ledet af Hyarm Gol, der grundlagde den første snitalfe by Silgar og senere det første snitalferige Ænord, nogenlunde hvor Noxius ligger i dag. Den anden gruppe blev ledet af Filidan Ayalas, der førse dem langt mod nord og flere år senere grundlagde Osserion, lige hvor grænsen mellem Rolgornia og Algundur findes i dag. Begge riger blev store og mægtige og begge riger mødte deres undergang. I dag findes der snitalfer i menneskenes byer, men de har også deres egne riger; Hyarm, Suil Beardh og dertil blev Osserion genbeboet så sent som i 1152.

Salg
Snitalfskatte kan sælges for en pris svarende til udgiften x10.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:27:38

Blåstålsbrynje med gesvejsninger i runebesat natlæder og blåstål. Med akziren kan karakteren afværge en valgfri effektskade i liv, kraft, psyke, helbred, brud eller gift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:10:09

Den skarpe og runebehæftede snitalfeklinge, fremstillet af blåstål, der ikke længere kan udvindes. Angyr giver karakteren +3 i kamp og kan udløse terminusrul mod -1 kraft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:10:28

En mystisk runebehæftet ibenholtsbue med runemagisk stabilisering og buespænd, fremstillet af snitalferne. Med vingebuen får karakteren +3 i kamp og kan lægge sanse til kamprullet mod -1 kraft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:10:43

De mest bizare og hemmelige væsner i Valhel er skingelhirden, der siges at stamme fra Skingelgurk. De består hverken af ånd eller af nogen kendt fysik, de fungerer på helt andre premisser end alt andet liv. Blandt de mest kendte skingelhird er de blege lysende elvarin og de sorte onokil med de blege øjne. De interesserer sig ikke for skatte eller værdier. Elvarin byggere deres udstyr af gilgatin, der siges at være forstenet lys, mens onokil bygger af svartmalm, der skulle være forstenet mørke. Derfor samler de ikke skatte, men deres udstyr kan i sjældne tilfælde findes i andres skatkamre eller som efterladenskaber efter kamp. Astralvåben kalder altid på dets folk, i håbet om at vende tilbage hvor det kom fra. Hvis en karakter er i besiddelse af et astralvåben, vil det opløse sig selv og skal altid vælges først ved fumlerul, også før skråtgrej. Blandt de mindre bizare, men ikke mindre farlige, findes Elvarin og Onokil. Videnskaben har længe diskuteret om onokil hørte til skingelhirden, særligt på grund af det dorste svartmalm-materiale de all består af. I dag anskuer man også elvarin som værende en skingehird, selvom elvarin er pikmentløse og lyser af natur. Deres eksistensform har bare så mange fællestræk med onokilerne, at man ikke kan sige forskellen på dem, ud over deres farve. Eksempelvis lever de begge af en slags fotosyntese, som ernærer dem med nattens stjernelys. Skingelvåben har ingen udgift, de er uvurderlige og kan ikke prissættes.

Salg
Skingelhirdskatte kan sælges for den noterede værdi.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:29:17

Smal dobbeltægget elvarinklinge med elvarinskrift langs bladet og lille parérkrog. Fremstillet af det let lysende materiale gilgatin, der menes at være udvundet af solens lys. Elvarkir giver bonus til kamp svarende til antallet af markerede diamanter i psykeloft og kan lægge styrke til kamprul mod at bruge 1 kraft. Elvarkir har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:11:02

En smukt kurvet elvarisk gilgatinbue med elvarinskrift og håndfast greb. Når buen spændes kommer der automatisk en pil til affyring. Sakravit giver bonus til kamp svarende til antallet af markerede diamanter i psykeloft og kan lægge snilde til kamprul mod -1 psyke. Sakravit har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:11:16

Let ringbrynje af lysende gilgatin. Let og effektiv at bevæge sig i. Lunarai giver karakteren +2 psykeloft. Noteres i bonusfeltet under psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:11:29

Onokilernes slanke langbue af svartmalm. Vizrun giver bonus til kamp svarende til antallet af markerede hjerter i helbredsloft og kan lægge sind til kamprul mod -1 helbred. Vizrun har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:11:42

Onokilernes slanke klingevåben af svartmalm, uden parérstang. Zhantak giver bonus til kamp svarende til antallet af markerede dråber i helbredsloft og kan lægge fysik til kamprul mod -1 helbred. Zhantak har ingen udgift og kan ikke gå i stykker ved fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:11:56

Onokilernes pladetorso med skulderplader og halskrave af svartmalm. Zhaktai giver karakteren +2 helbredsloft. Noteres i bonusfeltet under helbed.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:12:06

Umnol nedstammer fra rovlukkerne, en trolderace der opstod for cirka 200.000 år siden. Umnol selv opstod for cirka 80.000 år siden og de udviklede deres kultur omkring den nordlige del af floden Mol, der på den tid var ti gange så bred og lå midt i skoven Hoddmimer. Der findes stadig rester af umnols oprindelige rige i form af et enligt bjerg, der ligger som kastet fra Arbjergene, mellem Kurien og Arkenval. Det hedder Morgon Khad og hører retmæssigt under umnolskongens ejendom. Umnols gamle legender huskes og fortælles af goderne og de beretter at umnol gravede og levede under jorden til de en dag fandt læremesteren Morgon dvælende under slangernes bid. De fjernede slangerne så Morgon vågnede af sin døs og Morgon lærte Umnol smedekunst, minekunst, bygningskunst og skriftsproget som tak. Han tilbød dem yderlige runekunst, smedesang og mekanikken, hvis de til gengæld en skønne dag ville drage til Harak for at grave og udvinde et særligt materiale, som Morgon havde brug for. Morgon udpegede den første konge; Gale Sølvskæg og han fortalte dem vejen til Harak. Umnol drog afsted og nåede Harak langt mod nord i år 3000fR, hvor de grundlagde Smededal og begyndte at udgrave mitrillium til Morgon, et materiale ingen kendte og som kun kunne findes i Haraks bjerge. Trods mange krige, særligt mod bjergtrolde fra revnianbjergene og Urkil fra Gnathore, blev Smededal liggende i næsten tretusind år. I 300fR blev Smededal knust og umnol flygtede til alle verdenshjørner, hvor de byggede nye, mindre riger hvoraf særligt Nimorod, Numen Khad og Khad Dom skal nævnes. Elvehundrede år senere generobrede Thrain Sølvskæg Smededal og kaldte alle umnol tilbage til deres oprindelige rige. Det gjorde langt de fleste og derfor er de gamle riger i dag lukkde. Kun Nimorod er stadig beboet og tilmed meget aktivt driver handel med jern til resten af Valhel.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:31:38

Et simpelt rundkjold med pigge på front og slagkant. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Haarn kan bæres som sidevåben og karakteren kan lægge styrke til kamprul mod at bruge 1 kraft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:12:22

Dobbeltbladet økse med halvanden meter skaft, sirligt udsmykket med runer. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Nolnirn giver karakteren +5 i kamp og pådrager modstaneren 2 skade ved et vellykket kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:12:33

Kombineret stridshammer og værktøjshammer til reparation af grej. Fremstillet af mitrillium under smedesang, har ingen udgift og kan ikke gå i stykker på fumlerul. Våbenhammeren giver +5 kamp og kan forhindrer en karakters grej går i stykker på fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:12:45

Hjelm med gesvejsninger på pandering, nedsænket nakkekrave samt kind og næsebeskytter. Smedet i mitrillium under smedesang og giver +2 livloft. Noteres i bonusfeltet under livloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:12:58

Unikke skatte er genstande, der kun findes én af og ikke kan fremstilles eller efterlignes. De kan være gamle eller nye, men de besidder alle en mægtig kraft og magt, der giver brugeren særlige evner. Unikke skatte hører til de mest værdifulde skatte og mange af dem findes allerede i kirkerne hellige haller, kongernes skatkamre, Skjaldenes Sal eller i private samlinger. Nogle dukker op og forsvinder igen, andre er aldrig fundet. Unikke skatte har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:32:52

En cylindrisk hovedbeklædning fremstillet af filt, uden skygge, oftest rød eller sort men altid med silkekvast. Blev fremstiller i Visdommens Hus i Rumanoth i 377. Med alikafezen får bæreren +5 til alle kundskaber. Noteres i bonusfeltet under alle kundskaber.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:13:14

Vilhelm Flamme hører til en af Valhels største skjalde og hans efterkommere videreførte hans stolte tradition. I 387 kom Vilhelm som det første menneske til Flammeørkenen syd for Suborien, hvor han kæmpede mod ildvæsner og fik skænket Flammeharpen af en lokal dæmon, som tak for hans hjælp i kampen. Flammeharpen er et gyldent våben, der angriber med ild og flammer og det siges, at hvis dens ejemand lyver, vil en streng knække. Flammehapen giver karakteren +3 i kamp og +10 til karismarul. Noteres i bonusfeltet under karisma.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:14:15

En unik og ganske usædvalig bue af vindtræ og streng af unglau spind. Den blev fremstillet af et idag ukendt folk fra Vindskoven og blev erobret af Puritanerne i 417. Himmelbuen giver karakteren +3 i kamp og bonus til kamp svarende til antallet af markerede stjerne i terminus.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:14:57

En af nyere tids store snigmordere var Michael Jägersøn, der allerede i en ung alder modtog klabaudermedaljen, som tegn på sin ekspertise indenfor snigmord. Michael var af vanahaiblod og selvom han aldrig brugte sine magiske evner, blev en del magii overført til hans evige følgesvend, den specialfremstillede armfjederpistol. Jägersøns armfjederpistol kan bæres som sidevåben og giver 1 automatisk modstanderne 1 skade i hver runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:15:48

Det mægtigste og i følge legenden det første våben blev smedet af Kangorod, onokilautarken af Gnathore. Det var en art stridskølle, med et skaft af svartmalm og med et fastgjort slaghoved af evighedens ild, der ignorerer panser. Khong gik tabt ved Kangorods død i 769, men historien beretter, at den en sjælden gang dukker op, men kun for snart at forsvinde igen. Khong giver karakteren +10 i kamp og påfører automatisk modstanderen 10 livskade hver runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:16:03

Smedet af mestersmeden og umnol Ganger Grågnist, på bestilling af Palurion, Noxius grundlægger. I Palurions liv blev det kongeværdet af Noxius og på klingen står skrevet "Kun konger kæmper Valkrist for, hersk og dræb det onde". Klingen kan kun trækkes af skeden af den som har Palurions blod i sine årer eller som kan klare et sindrul mod hård. Valkrist giver karakteren +4 i kamp og giver automatisk modstanderen +1 livskade i hver runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:16:14

Verdenshistoriens mest berømte klinge, smedet af umnol i 110fR og overdraget til vanahaikaptajn Tabur Anrar, der skulle bruge det mod Nauglaf, onokilautarken af Nauglafring. Efter sejre solgte Tabur Anrar sværdet for at redde sin landsby for hungersnød og siden da er Zilninger gået fra hånd til hånd. Således blev det båret af heltene Gabel (713-742), Arenjo (958-968), Askland Pil (950-995) og Hogart Dragowitch (1094-1169). Efter Hogarts død var Zilninger borte indtil magikeren Nakkelfafner fandt det i 1112 og gav det til Harald Nordklinge under Slaget i mørket i 1216. Zilninger giver karaktern +5 i kamp og afværger automatisk en valgfri skadeeffekt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:16:34

En magisk guldring, der gør ringbæreren altid har råd til sit grej. Draupnir blev smedet af umnolsmedene Nim og Mol og fremstillet på bestilling af Narmotula d. 1, det Valleriske kejserriges første kejser. Ifølge de valleriske fragmenter, blev Narmortula begravet med Draupnir på sin finger. Med draupnir bliver alt grej noteret på karakterskemaet gratis i udgift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:16:44

I årene 600 til 900 levede en mand i landet mellem Øvre Arkad og Arkenval. Han var kendt under navnet Hr. Troldmand, fordi det var hvad der stod på hans fine messsingskilt. I 1512 blev huset fundet og man fandt Hr. Røgen fra Hr. Troldmands snade er regnbuefarvet. Med Hr. Troldmands snade kan karakteren udløse en gratis ekspertise i hver runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:16:56

Det var Pan, der i sin tid lavede lyreflasken, som en gave til den smukke vanahaiprinsesse Elritze. Det er en rund og buttet lerflaske, indbundet i stærk og tykt læder. Der er en uudtømmelig flaske, der altid give den, som drikker, lige det man mest havde lyst til. Den sidste kendte ejer af Lyreflasken var helten Arenjo (938-968). Med lyreflasken kan karaktererne hvile alle steder de ønsker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:17:25

Det var trubaduren Lyrr, opfinderen af nodeskriften, der i år 32 hjalp snitalferne i Osserion med på påkalde underverdenens prinser, til at knuse Duilin. Som tak fik han Lyrrilen, et smykke, der bæres i en halskæde og forestiller en lyre i sølv, omsvunget af guld, titantræ og gilgatin. Smykket opsamler al den erfaring bæreren får, mens vedkommende har den på og den som bærer lyrrilen kan bruge al den erfaring, der ligger i halskæden som sin egen. I 37 skabte Lyrr Skjaldenes Sal og satte sig selv som Ærkeskjald. Herefter blev det tradition, at den siddende Ærkeskjald, bar lyrrilen og således havde samme viden og erfaring som alle forgængerne. Lyrrilen forsvandt, da Skjaldenes Sal gik til grunde i 1050'erne, da det viste sig, at den viden, de havde fundamenteret deres magt og indflydelse på, var en løgnhistorie, leveret af Elvarin. Skjaldenes Sal fik i sin tid dog indsamlet mange skatte, der kan ses i Skjaldenes Sal, hvor troubadurerne nu holder til, i Noxius hovedstad Vaihain. Med lyrrillen får karakteren +10 til alle kundskabsrul. Noteres i bonusfeltet under alle evnerne.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:17:40

Azileheksen Gunnlaug var rådgiver og livslæge under høvdingefamilien Ravn i det gamle Nandel i 300 tallet. Dengang lå Nandel konstant i krig mellem de mange høvdinge, men Gunnlaug var snedig og opsøgte sin dæmon og herskerinde Azile. Gunnlaug ville hjælpe sin herre i krigen og bad Azile om et våben, det kunne sikre deres sejr. Azile gav hende Ongodolk, hvis hun til gengæld lovede, at når krigen var slut, skulle hun drage mod nord og grundlægge Arendul, et rige underlagt Aziles vilje. Gunnlaug accepterede betingelserne og med Ongodolk knuste hun Ravns fjender og det blev grundlaget for de tretten højvelbårne familier, der frem til moderne tid regerede landet. Ongodolk er en kraftig dolk af sølv uden klinge. Det vil sige, den har en klinge, men den findes kun i drømmeriget. Man kan ikke eje ongodolk, men man kan låne den, ved at kontakte Azile og betale hendes pris. Den som låner Ongodolk vil hver nat blive spurgt, hvem der skal dø. Hvis man ikke svarer, vil mareridt holde karakteren vågen og forhindre enhver HVILE. Så snart man nævner navnet på den, som skal dø, føres man ind i vedkommendes drømme, hvor man uden risiko, kan udføre drabet. Den som dræbes vil altid kunne se hvem, der dræber, men selvom det kun sker i drømmeriget, vil offeret også dø i den virkelige verden. Når man først har lånt Ongodolk, kan man ikke komme af med den igen. Uanset hvad man gør, vil man vågen op med den igen, den næste morgen, med mindre man kan få en anden til frivilligt at tage imod den. Først når et mord er udført, forsvinder Ongodolk tilbage hvor den kom fra.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:17:53

Da skjalden Tillion Ravnuin vendte tilbage fra sin rejse i underverdenen, klippede Runkel Svumborg en lok af hans hår og velsignede den. Med Tillions hårlok må karakteren omrulle en evne efter eget valg også selvom det ikke er et fejlrul. Kan ikke bruges mod fumlerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:18:05

Der er gennem tiden fremstillet mange former for spirituelle relikvier, der enten er opstået i forbindelse med hellige eller dæmoniske handlinger. Hellige relikvier er almindeligvis kropdele fra en afdød og meget hellig person, mens dæmoniske relikvier enten er fremstillet af tidlige tilbedere eller af dæmonerne selv. Spirtuelle relikvier har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:37:54

Den himmelblå og silkebløde hovedpude, der i sin tid blev fremstillet af Aziles første tilbedere, som gave til Azile, prinsessen af de Blå bjerge, drømmenes dæmon. Med Aziles hovedpude får alle karakterer fokusbonus svarende til antallet af diamanter i psykeloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:18:22

Som dreng blev Emmanuel berømt for at bortmane BAYAR, mørkets dæmon, og det stod klart, at han ikke var en almindelig dreng. Han var den, der sammen med sine venner, drog fra sin hjemby, Bakkesø, og hele vejen til Nandel, hvor han ofrede sit eget liv, for at bevise menneskets tro på og tillid til Munnekir. For denne gerning tog Munnekir Emmanuel til sig og gjorde ham til sin søn i himlen. Med den hellige Emanuels ligklæde får alle karakterer +1 kraft når bæreren opnår sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:18:34

Blandt Runkel Svumborgs mest trofaste venner var Ottar Saxenhoffer, der under en rejse i det gamle Nudun, mistede sin finger, da han pegede på Sheiken Montazar, i hvis lejr de opholdt sig. Ottar fulgte Runkel Svumnborg til hans død og blev den, der måtte opbygge det nye trossamfund, pagtismen. Med den hellige Ottars pegefinger får alle karakterer +1 liv når bæreren opnår sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:18:46

Bag den brasidanske bevægelse stod den hellige fader Brasidas. Han gjorde mange gerninger og herigennem lærte han, at der var en tilgivelse hos Gudinden. Det var den senere Monomonark Inigo og Kardinal Raskolnikov, der fremførte Basidas ord efter hans død og fik det nye budskab anerkendt ved at få Brasidas Brev med i den hellige bog. Med Fader Brasidas lårknogle får alle karakterer +1 psyke når bæreren opnår sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:19:16

En halv meter udskæret penis i asketræ, fremstillet af de tidligste tilbedere af Efnizir, skovegeden af de tusind bøge, frugtbarhedens og liderlighedens dæmon. Med Efnizirs fallos får alle karakterer fokusbonus svarende til antallet af hjerter i livloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:19:28

Gralgungen er navnet på den kop Innomortis d. 1 rakte til Nilea ved Idolum og som Gudinden drak af. Ordet gralgung kommer af vemlandsk ’grazalg’ eller tidlig vana ’graalg’, der betyder "kar". Den som drikker af Gralgungen får skænket en valgfri sjælegave. Det siges, at Gralgrungen findes i Absolatet, men det er ikke bekræftet. Gralgungen giver karakteren +1 sjælegave første gang karakteren drikker af den.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:19:40

En lille gylden pung, fremstillet af de første tilbedere af Hafnor, herren af den gyldne børs, handlens og investeringernes dæmon. Med Hafnors pung får karakteren +100 i indtægt. Noteres i indtægt under penge.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:20:58

En stålhammer fremstillet af Kalas første Ærkekætter, for at kanalisere kraften fra Kala, hammerhallernes herre, teknologiens og produktionens dæmon. Med Kalas hammer får alle karakterer fokusbonus svarende til antallet af lyn i kraftloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:21:09

En lille sort pose, ikke større end en tobakspose. En gave fra Lahana, skyggernes dæmon, til hendes datter Lillit, tyveriets dæmon. Med Lillits pose får karakteren +10 i udbytteloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:21:20

En rød krystal, der i mytologisk tid blev udgravet af Kabafolket. Det vides ikke hvor den blev udgavet henne, men den er tæt forbundet med Malakra, blodets dæmon og kaldes derfor Malakras Hjerte. Med Malakras hjerte får alle karakterer fokusbonus svarende til antallet af dråber i blodloft.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:21:31

De lovtro er meget hemmelighedfulde omkring deres relikvier, der ligger indespærret i Al Batkaen og beskyttet af Masiartikrigere. Mest kendt er dog skæbnekniven, den kniv Ababed dræbte Silmar med. Med skæbnekniven kan alle karakterer slette en helbredskade når bæreren opnår sjælerul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:21:43

Der findes også skatte som ikke fremstilles, men opstår i naturen. Særligt tre planter skal nævnes som de mest sjældne og derfor mest eftertragtede. Naturlige skatte har ingen udgift, der er uvurderlige og kan ikke prissættes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:40:43

Det fortælles at krigeren Anrar engang kæmpede mod dragen Zilnar og i kampens hede narrede han dragen til at brænde sig selv op med ilden fra dens gab. Der hvor asken fra dragen landede, voksede en lille blomst op; drageurten, der også kaldes tiqis. Efter Idun ekspeditionen har man dog fundet beviser på, at urten oprindeligt er skabt af vanahai. Problemet for blomsten er dens meget fine pollen, der tages af vinden og kan forblive i luften i mange år. Når endelig pollen fra planten lander, skal forholdende være helt perfekte, før den spirer og vokser op. Derfor er drageurten den mest sjældne plante af alle og den vokser aldrig det samme tid to år i træk. Drageurten er en lille blomst, med fine brede blade på 2-3 cm. Selve blomsten er gul som en solsikke, men midten er grøn som stilken, og den bliver aldrig højere end 15-20 cm. Den er stort set umulig at finde, for den vokser enkeltvis og tilfældigt, og aldrig samme sted to gange i træk. Men heldigvis forholder det sig sådan at når en Tiquis først er blomstret, holder den sig, til den plukkes eller ødelægges af vind og vejr. Ved at bruge en drageurt sletter alle karaterer alle skader i liv, kaft, psyke, helbred, brud og gift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:21:55

Den sjældne retnirybol har en hvid, næsten transperant stilk på op til 20-30 cm høje. Ved toppen sidder blomsten som en lille sort pose, hængende ned langs stilken, med åbningen vendt opad, som en omvendt klokkeblomst. I blomsterposen findes en særlig væske, der er så sort, at det ikke kan reflektere lys. Væsken er også ekstremt giftig, den dræbe et menneske øjeblikkeligt ved den blotte berøring. Derfor høster man planten ved at knækker stilken ved roden og bruge stilken som snor til at binde om blomsterposen. Det er en stor gåde hvordan vinterskyggen forplanter, det virker helt tilfældigt og planten ligner på dette punkt meget om drageurt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:22:08

En sjælden blomst, der besidder en sjælelig kraft. Ved at kaste vinterskygge på ilden når solen er borte og natten har taget over, da vil røgen fra vinterskyggen adskille karakterens sjæl fra karakterens krop. Dermed kan karakteren forlade sin kødelige krop og lade sjælen svæve bort som en usynlig ånd. Kroppen forbliver i den stilling den forlades i, til man vender tilbage. I sjæleskikkelse kan karakteren bevæge sig frit rundt, men dersom karakteren ikke er fysisk kan man ikke påvirke noget i den fysiske verden og der er ingen måde hvormed man kan afsløre sin tilstedeværelse. Karakteren kan tilgengæld passere alle fysiske forhindringer som døre, murer, jord, sten og ligende. Karakteren skal huske at vende tilbage til sin krop inden solen står op, ellers vil kroppen lukke sig og sjælen vil forevigt være fortabt, dømt til hvileløst at svæve i al evighed, som en tavs, ensom og usynlig skygge. Hvis den fysiske krop påføres smerte mens karakteren er på sjæleflugt, vil sjælen straks vende tilbage til kroppen, det vil dog ikke virker på en krop, der er lukket af for sjælen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:22:19