image image image image

Terminus Alfa

image MODSTANDERE

Hinsides naturens verden findes ånderiget, hvor dæmonherrene hersker over dæmonerne og ånderne, der tjener som undersåtter, oppassere og soldater. Ånder og dæmoner tilhører begge åndeverdenen, men når ånderne viser sig i naturens verden, fremstår de som spejlbilleder uden fysisk form. Når dæmonerne kommer til naturens verden, danner de en krop af ektoplasma og bliver fysiske. Dæmon betyder "den som skaber splid" og er en ulykkebringende ånd, et grufuldt væsen, der er skyld i menneskelig ulykke, lidelse og død. Det er almindelig tro, at dæmonerne kommer til naturens verden for at plage menneskene og suge livskraft til dæmonherrerne. Læs mere om ånder og dæmoner i Åndernes bog s.??.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-18 13:11:41

En mare er en shadim under Azile. De kommer til naturens verden, hvor de plager sovende mennesker og dyr. De sætter sig på brystet og trykke det mens de rider på dem, hvorved offeret får de skrækkeligste mareridt. Marens hud er mørk og rødlig, ansigtet som et barns, med små horn i panden og aflange gule øjne. Maren er Aziles øjne og ører i menneskenes verden.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 15:32:56

NORMAL 6
Dæmonisk (AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Udmattende (HELBREDSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Vedholden (HELBREDSKADE ALLE | AUTO)
Satyrer er shadimer og højpotente skovånder under Efnizir. De er altid af hankøn, et væsen med en geds underkrop og et drengebarns overkrop. De er oftest udstyret med en harpe eller fløjte, som de tvinger alle der hører den til at danse til de segner, så satyrerne kan parre sig med dem eller udplyndre dem. Satyren repræsenterer Efnizirs liderlighed og lystslupne vildskab.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:20:57

VANSKELIG 10
Dæmonisk (AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Skræmmende (PSYKESKADE ALLE | AUTO)
Uhyggelig (PSYKESKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Matrekrigerne er balskari under Magog. Når de døde sjæle farer til dødsriget må de gennem ånderigets mørket, hvor mange forvilder sig bort og lænkes til mørket og evig smerte. Således skaber magog sine matrekrigere, der med opløste kroppe, forvredne ansigter og konstante smerteskrig angriber sine modstandere med rædsel og frygt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:21:25

SVÆR 10
Dunkeledder (GIFTSKADE ALLE | AUTO)
Dæmonisk (AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Skyggegift (GIFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Skyggegængeren er balskari og Bayars fortrukne spejdere, hurtige og smidige som mørket selv. Det er skyggegængerne, der holder Bayar orienteret om hvad som sker i Valhel. De bevæger sig ubemærket fra skygge til skygge, ser og hører alt omkring sig og behøver blot at hviske sine rapporter til mørket, hvor ekkoet slutteligt ender ved Bayars øre.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:20:00

HÅRD 20
Aggressiv (LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Dæmonisk (AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO)
Nådesløs (LIVSKADE ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Kyrioterne er malahim under Hafnor og vogtere af det gyldne skattekammer, hvor Hafnor opbevarer alle sine skatte. De er klædt i gyldent panser og kæmper med gyldne våben. De benytter ikke bare som vagter, men også som soldater i Hafnors hær.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:21:39