image image image image

Terminus Alfa

image MODSTANDERE

De mytiske er betegnelsen for intelligente væsner og folkeslag, der eksisterede i den mytologiske tid og som ikke er mennesker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-18 13:39:03

HÅRD 10
Trænet (LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Stærk (BRUDSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Hårdtslående (BRUDSKADE ALLE | AUTO)
Den almindelig umnol er almindeligvis grubegraver, smed, bonde eller købmand. Alle umnol trænes i kamp som børn, det er alle umnol pligt at forsvare konge og rige og selv den almindelige umnol er en hård modstander på slagmarken. Et firskåren folk, der lige som mennesket er efterkommere af urtrolden, men af en anden gren og mange tusind år ældre. De bliver ikke højere end 140-160cm. Kvinderne er barmfagre og mændende har buskede skæg. De er seje og stærke, håret er korngult, ibenholtsort, skyggeblåt eller flammerødt. En fuldvoksen umnol vejer gerne 150 til 200 kg og bliver omkring 300 år gamle. De er stædige og frem for alt loyal med deres konge. De er nidkære og grådige, elsker guld og ædelstene samt alt hvad der har værdi og er håndværksmæssigt smukt. Som håndværkere er de fantastiske smede og har fremstillet nogle af Valhels største og mægtigste våben med deres smedesang. I årtusinder var umnol forvist fra deres mægtige rige Smededel, men i 1110 lykkedes det kongernes efterkommer Thrain Sølvskæg, at tilbageerobre Smededal og kalde alle umnol til sig under ét samlet banner - som i fordums tid. Langt de fleste umnol fulgte kongens kald og i dag er Smededal et forholdsvis isoleret sted, konstant i krig med Gnathore.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:47:27

SVÆR 6
Overlegen (TERMINUS 8 | AUTO)
Paralyse (KRAFTSKADE ALLE | EFFEKTRUL)
Uvirkelig (OMRUL KAMPGRAD | AUTO)
Den almindelige snitalf kan naturligvis findes i snialfernes byer, men der bor også mange snitafler i menneskenes samfund. Da Archimbaud Milon udgravede Ligara Domus i 1116, fandt han optegnelser, der utvetydigt afslørede snitalfernes oprindelse som skabninger, skabt af ligarafolket. En diger og grusom historie, der tager sin begyndelse da dragen Vanahai Orm angreb Ligara Domus i 2992fR. Ligarafolket stod forsvarsløse mod dragens magt og søgte at løse problemet på nekroalkymisk vis, ved at skabe et væsen, blandet af menneske og drageblod, der kunne besejre dragen for dem. Således blev vanahai, det magiske folk, skabt og det lykkedes dem at knuse dragen Vanahai Orm. Men da kampen med dragen var forbi, tog vanahai magten over Ligara Domus og dets folk. Ligarafolket valgte at løse problemet med en ny skabning, en blanding af menneske, onokil og elvarin; snitalfen. Deres mystiske evne til at se deres egen dødsårsag i en tidlig alder omgiver dem med yderligere mystik. De er humanoide med fine og skarpe træk, deres mærkværdige øjne er uden tårer og har derfor ingen glans. De bliver omkring to meter høje, noget højere end mennesket, slanke, senede og stærke. De lever til en alder af 120 år, men kan lide af samme sygdomme og alderstræk som mennesker. Deres sprog er hårdt, men smukt, deres stemmer er dragende og historier interessante. Særligt kendetegnes deres kultur af det smukke og enestående skriftsprog; drimlon. Oprindeligt boede snitalferne i store underjordiske byer, som Osserion og Ænord. Osserion eksistere stadig, men ellers holder snitalferne i dag til i den enorme by Suil Beradh, hvor bygningsværker hænger ud fra bjergsiden højt oppe i de ufremkommelige sydlige revninanbjerger. Suil Beradh et åbent rige, hvor også mennesker og især urene og dæmoner har slået sig ned for at drive forretning langt fra menneskets kontrollerende love. Det sidste snitalferige i Lænkebjergene, Hyarm, er en lukket og fjendtlig fæstning. Det er dog ikke ualmindelige at støde på snitalfer i menneskenes civilisationer, særligt i de nordlige byer. Det tredie snitalferige, Osserion, blev genbeboet efter at være forladt i tusind år, da byens forfædre vendte hjem fra deres ophold i De hvide marker i 1127. Snitalferne er berømte for deres runebehæftede våben, men de er fremstillet på sådan en måde, at de går i stykker når ejeren dør. Det har altid været afgørende for snitalferne at andre ikke får indsigt i deres runekunst.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:47:36

URIMELIG 100
Edder (GIFTSKADE ALLE | AUTO)
Dæmonisk (AFVÆRG OMRUL ALLE | AUTO)
Overnaturlig (KAMPGRAD RAMMER ALLE | AUTO)
Den sjette ældste af Drages børn, Fafner Orm, blev født uden vinger og måtte drive sit liv på landjorden, hvor den havde omgang med jordens dæmoner og langsomt blev en af dem. De er er udspekuleret og snu, men også grådig og hoverende. Lindormenens øjne er store og lysnede med et grønt skær. Den syvdobbelte panserhud er altid fugtig og i mørke brune eller grønne nuancer. I gabet har den kraftige og skarpe tænder med to farlige gifttænder, som var det en giftslange. Kroppen er drageagtig, den har ingen vinger, men er smidige trods den store krop. Så snart lindormen forlader sit æg, søger denud i verden, på jagt efter noget den kan kaste sin opmærksomhed på og forsvare med sit liv, på samme måde som dragen beskytter sit guld.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 16:47:46