image image image image

Terminus Alfa

image UDSTYR

Dette bibliotek indeholder der farligste og mest forbudte bøger i Valhel. Det er bøger med magisk, åndelig, hellig eller uhellig kraft, der giver karakteren en ekspertise, der noteres sammen med bogen, under grej på karakterskemaet. Karakteren kan benytte ekspertisen, så længe den står noteret under grej. Bøger fra det hemmelige bibliotek har ikke udgift, men kan måske sælges til den pålydende værdi.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 10:57:55

Formularbøger indeholder magiske formulare, som kun kan bruges af magikere. Formularbøger kan sælges til den pålydende værdi på det åbne marked. Formularbøger kan normalt ikke købes og hvis de kan, vil prisen ligge ti gange højere end værdien.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 10:58:04

Denne formular binder en dør til sin karm, låg til sin kiste, omslaget om en bog, således at den ikke kan åbnes med fysisk styrke. Låsen ophæves når magikeren ønsker det, men så er magiien brudt og den magiske lås er ophævet. Formularen kan også bruges til at åbne noget, som andre magikere har låst. Det koster ligeledes 4 psykeskade, men kræver også magikeren klarer et mytologirul mod en grad bestemt af mesteren, som afspejler magten på den magiker, som lavede låsen.
Forfatter: Cronos Eidelech, 813
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:01:50

Med denne formular og et vellykket sindrul, der afspejler blændværlets styrke, kan magikeren gennemskue alle illusioner, blændværk og vrangbilleder således, at man ser verden som den virkelig tager sig ud.
Forfatter: Ærkekogler Namron, 612
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:03:01

Et skummelt og dunkelt skrift om den hemmelige kunst at åbne ind til den mystiske og skræmmende verden; Skingelgurk, hvor de navnløse herskede længe før universet kom til. Bogen er skrevet af den sagnomspundne vanahai Tol Essa og han advarer mod brugen af bogens magt. Skingulgurks mørke tørster efter vores verdens lys og for hver gang døren åbnes, opluges lidt af vores lys i Skingegurks mørkegab. Med bogens magt kan karakteren flå en rift mellem den fysiske verden og den sorte verden; Skingelgurk. Revnen er stor nok til, at et menneske kan træde gennem det og derfra træde tilbage et sted karakteren selv bestemmer, det skal blot være et sted, karakteren har været før. Riften lukkes når karakteren ophæver formularen eller når karakteren selv træder gennem riften.
Forfatter: Halklan, før 700fR
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:03:16

Formular giver magikeren mulighed for at efterlade noge af sin høre- eller synsans på et bestemt sted og herefter se eller høre hvad som sker dette sted. Magikeren bestemmer selv hvilke sans; se eller høre, der efterlades. Magikeren kan tage sansen tilbage når det ønskes, men det kræver at magikeren er fysisk på det sted, hvor sansen er efterladt.
Forfatter: Gollman den gamle, 856
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:04:11

Giver en slags liv til magikerens skygge, der efter magikeren er faldet i søvn, løsriver sig og driver rundt for at holde vagt. Hvis den opdager noget, som kogleren selv anser som fjendtligt, vil skyggen straks vende tilbage til sin herre og vække ham. Men så snart magikeren vågner, bliver skyggen almindelig igen.
Forfatter: Spenner den grønne, 912
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:04:24

Det var Ibn Hassan, også kaldet den gale Rumakaner, der i 122 skrev denne dystre og foruroligende bog om dødens og dødsrigets hemmeligheder. Den beskriver nøje dødens rædsler og tomhed, dens beboere og herskere og indeholder en rite der kan påkalde en skelethob. En skelethob består af lige så mange skeletter, som karakteren har mytologi. De udøde rejser sig eller graver sig op af jorden og de fungerer som trænet følge, der dog kun kan bruges én gang. Læse mere om følge i Det åbne marked s.?.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:04:40

Magikeren kan styre et menneskes fysiske bevægelser som at gå, svinge med arme og rulle med hovedet. Offeret kan tale af egen fri vilje, men modstand i kroppen gør kun bevægelserne langsommere. Formularen varer så længe magikeren holder koncentrationen og derfor magikeren ikke bruge evner eller ekspertiser, så længe formularen skal virke. Marionette kan ikke få offeret til at udføre indviklede manøvrer, som at angribe eller betjene mekanismer og offeret skal være ved bevidsthed.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:08:27

Fremtryller en klinge af rasende flammer i magikerens knyttede hånd, som noteres under våben. Så længe magikeren beholder klingen sænkes magikerens psykeloft med 2. Hvis magikeren opnår fumlerul, vil det også betyde, at flammesablen ophører og må fremtrylles påny.

Flammesabel
KAMP +3 | AUTO
SKADE 2 | AUTO
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:09:30

Med tordenmageri påkalder magikeren et dødbringende lyn fra himlen, der giver modstanderne 6 i livskade. Formularen kan kun benyttes under åben i himmel i tordenvejr.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:10:12

Når besværgelsen udtales, vil et stort fyrværkeri eksplodere i luften. Mageren kan selv vælge hvilke effekter som vises, men det er ganske ufarligt og kan ikke antænder noget.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:11:01

Med den hellige bønneskrift kan missionæren nedfælde en af sine tilstandsbaserede ekspertiser på et dokument, der noteres som et grej. Med tilstandsbaseret ekspertise menes ekspertiser, der aktiveres mod skade i en tilstand. Den som bærer bønneskriftet kan udløse den ekspertise, som står skrevet på den. Bønnerskrifter kan kun benyttes én gang og slettes efter brug.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:21:38

Formularen maske kaste en magii over en karakters ansigt og gør vedkommende ugenkendlig for en runde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:25:44

Før teleportum kan virke, skal magikeren have tegnet et symbol, kaldet et magisk anker, på gulvet et diskret sted. Når magikeren fremsiger teleportum, åbnes en purper portal i luften, som karakterne kan gå igennem og på den måde vende tilbage til det sted, hvor det magiske anker er tegnet. Hvis magikeren fremtryller en portal i kamp, kræver det at karaktererne kan flygte fra kampen, før de kan komme gennem portalen. Magikerne kan kan have ét magisk anker og det er altid det sidst tegnede, som virker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:27:00

Dette er kunsten at påkalde en skingelhird og søge at kontrollere det med et vellykket mytologirul mod skingelhirdens kamprul. Lykkedes det kan magikeren give den én enkelt ordre, som den vil udføre, før den forsvinder tilbage til Skingelgurk. Ordren skal være simpel, men kan godt kræve længere tid at udføre. Formularen kan også bruges til at bortmane skingelhird, som allerede er påkaldt.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:27:15

Gollman den gamle var den sidste levende vanahai, der blev dræbt af Runkel Svumborg, Tillion Ravnius og Ottar Saxenhöffer, da de kom tilbage fra Underverdenen i 980. Gollman var som vanahai den mægtigste magiker, der levede på sin tid og han skrev denne dystre og grusomme bog om magt og ondskab. Hver gang en modstander eller karakter dør i kamp eller på anden måde i umiddelbar nærhed af karakteren, kan bæreren slette 1 skade i en valgfri tilstand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:27:32

En magisk bog, der kan fratage et offers hukommelse om en hel dag. Hukommelsen er borte permanent, men kan hentes tilbage hvis offeret kureres af samme formular. Ved fejlrul virke formularen ikke men karakteren mister stadig 6 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:27:45

En magisk bog, med hvilken karakteren kan tegne en magisk cirkel på jorden og herefter åbne en portal hvor som helt, der fører tilbage til cirklen. Portalen kan kun føre ét sted hen, hvis cirklen tegnes et nyt sted, ophører den forrige cirkel med at virke. Portalen lukker når den som åbnede portalen går gennem den. For at benytte bogen skal karakteren klare et mytologirul mod hård. Ved fejlrul virke formularen ikke men karakteren mister stadig 4 psyke. Hvis magikeren fremtryller en portal i kamp, kræver det stadig at karaktererne kan flygte, før de kan komme gennem portalen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:27:59

Kunsten at giver røg farver og forme det til de illustrationer, som magikeren kunne ønske. Kan også styre røg til at bevæge sig i en bestemt retning. Magikeren må holde koncentrationen og kan ikke kaste formularer, bruge ekspertise eller evner mens røgmagiien bruges.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:28:14

Dette er kunsten at fremmane en tjenende ånd, der holder sig til det sted, den er påkaldt. Den tjenende ånd er usynlig, men kan åbne flasker og døre, hælde vin i glas, lave mad, gøre rent, vande blomster, hente ting, vende siderne i en bog, flytte en stol og lignende. Alle disse evner kan den med samme dygtighed som magikeren selv. Tjenende ånder kan ikke slås og har hverken hukommelse eller vilje. Der kan kun være én ånd indenfor samme område.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:28:28

Formularen tryller vand frem fra den tørre jord eller klippe. Den lille kilde vil løbe i en times tid, før den vil tørre ud.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:28:38

De hellige bønnebøger er afskrifter af de bønner, som ærkeengelen gav til Kejser Stezian af Det valleriske kejserrige, efter slaget om Annumnur i 98fR. Bønnebøger kan kun bruges af missionærer og andre med rimkim Bønnebøger er alle forbudte at besidde for alle andre end mennesker med rimkim og det giver en bøde på bønnebogens værdi at blive taget med en. Bønnebæger kan indleveres i kirker og tilsvarende religiæse helligsteder, mod at få helbredelse, men de kan også sælges til den pålydende værdi, hvis karaktererne har adgang til det forbudte marked. Bønnebøger kan normalt ikke købes og hvis de kan, vil prisen ligge ti gange højere end værdien.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:02:21

Med ordene om apostlens mod ænser missionæren ingen frygte og omdanner dermed sit fejlrul eller fumlerul ved et sindrul til et vellykket rul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:28:57

Med askesen søger missionæren at frigøre ånden fra det materielle ud fra et ønske om selvkontrol og en negativ opfattelse af det materielle liv. Hvis missionæren vælger at gå uden grej og farmaka får karakteren en valgfri sjælegave. Karakteren må dog gerne bære sit hellige symbol samt gøre brug af skæbnespyddet, røgelsekar samt hellige relikvier og klædedragter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:29:09

Dette er bønnen om det åndelige brændemærke, der bindes til et grej eller en genstand således, at ingen, ud over missionæren selv, kan røre det uden at få 1 livskade i hver runde. missionæren skal røre grejet eller genstanden, som skal bandlyses. Så længe missionæren opretholder en bandlysning sænkes missionærens psykeloft med 1.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:29:20

Den hellige bod giver missionæren mulighed for at fravælge ekspertiser i privaten mod at få +2 til et valgfrit tilstandsloft for hver fravalgt ekspertisefelt. Bonus til tilstandsloft noteres i bonusfeltet under tilstandene og fravalgte ekspertiser markeres i kraniet og kan dermed ikke bruges. Missionæren kan ikke ophæve den hellige bod igen og ekspertisefelterne er for altid uanvendelige.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:29:35

Hellig krig påkalder Guds kriglykke, der tillader alle karakterer at rulle to kamprul og selv vælge hvilket af dem, som bruges.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:30:36

Men den hellige ed kan missionæren give et løfte til Gud og dermed blive belønnet om det lykkedes eller straffet om det ikke lykkedes. Løftet skal indeholde at besejre en fjende i kamp, som har højere kamp end missionæren, men ellers kan missionæren selv definere løftet. Når det hellige løfte er udtalt, skal det indfris inden missionæren kommer i privten. Hvis det lykkedes, kan missionæren og alle, der deltog i at besejre fjenden slette alle skade i en valgfri tilstand som belønning. Hvis det ikke lykkedes, mister missionæren 1 point i sind. Hvis missionæren kommer i privten under kampen mod den fjende som løftet omhandler, betyder det at missionæren ikke kunne indfri sit løfte.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:30:48

Med bønnen om glorium svækkes dæmoner i kampen og alle karakterer får -1 terminus i en runde mod dæmoner. Kan ikke bringe terminus lavere end 8.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:31:02

De hellige ord bortmaner dæmoner mod at missionæren klarer et karismarul mod dæmonens kampgrad og ofrer 1 psykeskade for hver grad dæmonen har i kamp. Det vil sige at dæmoner med grad normal giver 2 psykeskade, vanskelig giver 3 skade, svær giver 4 skade, hård giver 5 skade og urimelig giver 6 psykeskade. missionæren kan ikke bortmane dæmoner med episk kamp.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:31:27

Den hellige vrede vækker en krigerisk ild i missionæren, der får +5 til sit kamprul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:31:44

Med denne bøn indvier missionæren jorden rund om sig i en radius af 10 meter. Uhellige modstandere kan ikke opstå i eller betræde indviet jord. Indviet jord bliver automatisk afværget af modstandere med egenskaben okkult eller dæmonisk.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:31:58

Med bønnen om jernbyrd, kan missionæren for en enkelt runde røre brændende, glødende eller på anden måde varme genstande, uden at få skade. Gælder for al slags varme, undtaget varme fra evighedens ild.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:32:11

Med kraftalen får missionæren +5 ved fokus til karisma istedet for +3.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:32:23

Kunsten at skade onde ånder og andre uhellige modstandere med Guds hellige navn. Bønnen virker kun på modstandere med egenskaben uhellig og giver 10 i skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:32:37

Med livskaldet svækkes udøde modstandere og alle karakterer får -1 terminus i angreb mod udøde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:32:52

Ordene i denne bøn indvier et røgelseskar med den hellige gudskraft, der herefter skal bæres som et grej. Så længe missionæren beholder røgelseskarret sænkes missionærens psykeloft med 1.

Røgelseskar
AFVÆRGE UHELLIG | AUTO
Afværger automatisk egenskaben uhellig
.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:33:03

Ved at påkalde en skytsengel, kan missionæren give omrul ved fumlerul til en karakter. Skytsenglen kan bruges lige så mange gange i samme runde som missionæren ønsker, men det koster missionæren en psykeskade for hvert omrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:33:18

Påkalder den guddommelige kraft i form af et hellig spyd, som noteres under våben. Så længe missionæren beholder spyddet sænkes missionærens psykeloft med 1.

Skæbnespyd
KAMP +3 | AUTO
SIDEVÅBEN | AUTO
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:33:44

Med stigmatiseringen påtager missionæren sig de øvrige karakteres livskade. missionæren bestemmer selv hvor mange livskader, der skal tages for andre, men det gælder kun livskade, som gives i samme runde som stigmatiseringen foregår. Stigmatisering kan ikke tage livskade, som allerede er påført en karakter.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:33:58

Denne bøn kan afgøre om der er ånder tilstede. missionæren kan tydeligt mærke hvor mange ånder der er og hvor stærke de er; det vil sige at afgøre åndernes kampevne. Åndesyn afslører ikke hvilke ånder, der er tale om, dertil skal missionæren bruge kundskaben dæmonologi.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:34:12

De uhellige kypranus er bøger med en heksebesværgelse, der kun kan benyttes af karakterer med hekselænke.Kyprianus er forbudte bøger og forbundet med fængslesstraf at besidde og dødstraf af bruge. Kaprianus kan sælges til den pålydende værdi, men kun hvis karaktererne har adgang til det forbudte marked. De kan normalt ikke købes og hvis de kan, vil prisen ligge ti gange højere end værdien.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-16 11:06:43

Gå en torsdag nat til ildens arne, sæt en gryde i kog og med besværgelsen forhekse gryden til en heksegryde. Heksegryden noteres som et grej og koster udgift.

Heksegryde
KURERE GIFT ALLE | HELBRED 4
Ved at sætte heksegryden i kog, fremstilles en drik, der helbreder alle forgiftninger på alle karakterer. Hvis heksegryden stilles i heksens kultsted, bliver den gratis i udgift.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:34:57

Tal besværgelsen og peg på offeret med højre hånds lillefinger. Besværgelsen kræver et vellykket helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft. Lykkedes det vil en voldsom liderlighed vækkes i offeret, som tvinger offeret til at kysse og befamle den nærmeste person med højest karisma af det køn offeret tiltrækkes af. Offeret vil ikke helme, før vedkommende har udført kønslige omgang med den udvalgte eller når solen stå op.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:35:11

Med disse ord bliver en karakters krop kold, får indsunkne øjne, gusten hud og vejrtrækningen stopper, som var karakteren død. Kun et lægekunstrul mod urimelig kan afsløre, at offeret faktisk ikke er død. Offeret kan høre men hverken lugte, føle eller se. Effekten kan ophæves når offeret ønsker det.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:35:25

Med et frydefuldt kys og en helbredrul mod en grad, som afspejler offerets modstandskraft, kan heksen styre offerets vilje til at udføre en enkelt handling. Offeret vil dog ikke udføre handlinger, der bringer offeret selv i fysisk fare. Efter hændelsen kan offeret kun huske det frydefulde kys.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:35:39

Sæt dig efter mørkets frembrud med et vandfad og tal besværgelsen med offerets navn over vandet. Hvad du herefter hvisker til vandet, vil offeret kunne høre i sine drømme, som mange hviskende stemmer. Offeret vil tydeligt kunne huske ordene fra drømmen den følgende dag.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:36:17

Tag en statue frem i natten og forban den med denne besværgelse. Derved indvies statuen til dæmonstøtte, som skal opstilles på kultstedet. Hvis nogen fremmed bryder ind på kultstedet vil dæmonstøtten påkalde heksen, uanset hvor i verden heksen befinder sig. Når dømonstøtten kalder, kan heksen vælge at teleportere sig tilbage og ind i dæmonstøtten, som derved vil sprænges til tusind stykker og gå i stykker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:36:29

Elskoveleksir brygges om natten af edderkoppespind, blod fra en jomfru og urter plukket i skyggen. De som skal påvirkes af elskovseliksiren, skal hver drikke en tår af bryggen, inde for samme dag, men ikke nødvendigvis samtidig. Dermed vi de to ofre falde i en dyb og ubrydelig forelskelse i hinanden, der kun brydes, hvis de elskende for anden gang drikker en elskovseleksir.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:36:40

Med denne forvandling kan hekse forvandle sig til et dyr, ikke mindre end en fugl og ikke større en heksen selv. I forvandlingen indgår hverken klæde eller grej, der vil ligge tilbage hvor forvandlingen foregik. Som dyr har heksen egen forstand og kan derfor forstå menneskelig tale, men evnerne vil være som dyrets. Tydelige træk fra den menneskelige krop vil gå igen hos dyret, som tydelige ar, sår, manglende lemmer mens fjer eller pels får samme farve som heksen hår. I dyreskikkelse kan heksen ikke udløse besværgelser eller ekspertiser, men kan ophæve hekseformen når det ønskes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:36:51

Pålæggelse af hekselænke, kan kun ske under ritual på heksens kultsted. Den som heksen lægger i hekselænke, bliver heks af samme dæmon som heksen selv. Heksen kan kun pålægge hekselænke på et frivilligt offer, men bliver dermed selv heksemester og kan fremover teleportere sig tilbage til sit kultsted ved at bruge besværgelsen kulsted. I samme øjeblik heksen træder ud af kulstedet, vil heksen blive teleporteret tilbage til det sted heksen kom fra. En heksemester er ansvarlig for handlinger, der begås af hekse, man selv har indviet. Derfor skal man passe meget på med hvem man vil have med.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:37:01

Udtal offerets navn, klap i hænderne og fremsig besværgelsen. Da vil klappet i hænderne føles som en lussing på offeret, der enddog kan blive blussende rød. Lussinger kan ydmyge og genere offeret, men ikke give skade.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:37:13

Tag en kost gjort af kviste og slå den trende gange i luften mod månen. Tal besværgelsen og med ordene forhekse den grove kost. Heksekosten noteres som grej og sænker heksens blodloft med 2. Heksen kan til enhver tid ophæve hekskostens forbandelse og få sit blodloft tilbage.

Heksekost
FART +3
BRUD 2

Med heksekosten kan heksen flyve gennem luften som et slags køretøj. Det kræver fysikrul at manøvrere en heksekost. Se mere om køretøjer i Det åbne marked s?.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:37:23

Dette er kunsten at pode en legemsdel på en levende krop således, at bæreren kan benytte den, som var den naturlig. Et øje kan sættes i nakken og den afhuggede arm kan sættes på plads. Vær opmærksom på, at podninger, der er synlige og unaturlige vil nedsætte karakteren karisma. Heksen kan kun pode legemsdele, der højst er en time gamle.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:37:34

Tal da besværgelsen mod en skygge og ud springer en mare, et nattevæsen i skyggernes rødeste farver, en lille kraftig krop på en halv meter med lædervinger og kvindelige træk og former. I panden har den små horn og dens øjne er gule. I munden har den syleskarpe tænder og klørene på hænder og fødder er lange og stærke. På heksens ordre vil mare opsøge den heksen ønsker og beride offeret den ganske nat og dermed give offeret rædselsvækkende drømme, der forhindrer offeret i at genvinde tilstande efter hvile.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:37:50

Kog efter solnedgang en gryde med mosevand, flagremusøjne, tidsler og stinkende gevækster. Når gryden koger skal besværgelsen fremsiges og en ærtetyk tåge vil vælte op fra den. På kort tid vil tågen dække et område på en kilometer rundt om gryden. Ved at kigge ned i grydens kogende vand, kan man se alle væsner, der opholder sig inden for tågen og hvor de befinder sig. Når solen atter står op vil tågen lette og virkningen forsvinde.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:38:02

Udvælg et offer med venstre hånds lillefinger og tal besværgelsen. Det kræver et vellykket helbredsrul mod en grad svarede til offerets modstandkraft. Lykkedes det vil offeret, hver gang månen står i samme fase som den gjorde da forbandelsen blev pålagt, forvandle sig til en varulv. At blive en varulv betyder at kroppen ændrer sig fysisk og man forvandles til en ulvelignende menneskeskikkelse. Varulve går og løber på bagbenene, deres hænder bliver til store klør og halen går helt med til jorden. Håret vokser ud over hele kroppen, farven svarer til den hårfarve man har som menneske, og man vokser op til to e meters højde. Forvandlingen begynder ved midnat og offeret vedbliver med at være varulv, indtil varulven har ædt et menneskehjerte, eller til solen står op. Offeret vågner som menneske igen og har ingen hukommelse eller erindring om hændelsen, men tøjet er sønderrevet og kroppen sølet i blod. Forbandelsen virker indtil den ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:38:19

Besudler en håndfuld bær, der kastes mod et offer og giver offeret byldesyge. Byldesygen er ufarlig, men giver store bylder i ansigtet og offeret får -2 karisma, så længe sygdommen hærger. Byldesyge kan ikke helbredes, men ophører af sig selv ved daggry.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:38:32

Ved at ofre et dyr på et kultsted og fremsiger de uhellige ord mes blodet flyder ud, da belønnes heksen ved at blive kureret for alle skade i en valgfri tilstand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:38:47

Besværgelsen kræver et vellykket helbredsrul mod kampgraden. Lykkedes det vækker heksehylet en bundløs rædsel i modstanderne og sænker deres kamp med en grad, dog ikke til mindre end let.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:39:01

Gå i ulvetimen, mærk et område med fem spytklatter og tal forbandelsen. Herefter vil tilberedt mad, bagte brød, plukkede frugter, høstede grøntsager, stægt kød, bryg og vin, som fremstilles inden for området, rådne. Alt som vokser på markerne, træerne eller buskene forbliver upåvirket, indtil det høstes eller plukkes. Forbandelsen virker indtil den ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:39:15

En sang så sød som den rislende flod, lokker uskyldig jomfrublod. Denne besværgelse skal synges og hvis heksen klarer et helbredsrul mod en grad, som svarer til ofrenes modstandskraft, vil tonerne påvirke alle børn under 15 år og lokke dem til at følge med heksen, hvorhen i verden det end skulle være. Sjælesang virker kun så længe der synges og heksen kan hverken bruge grej, ekspertiser eller besværgelser imens.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:39:31

Tag en dåse af det pureste bly, ret åbningen mod offeret og fremsig besværgelsen. Hvis heksen klarer et helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft, tvinges offerets skygge ned i den åbne dåse. Smæk straks låget på og forsegl dåsen godt og grundigt. Fremover vil besværgelser og forbandelser, der rettes mod dåsen, virke som blev den rette på skyggens ejermand selv. Lukkes låget op, vil skyggen straks finde tilbage til sin herrer, uanset hvor i verdenen denne befinder sig.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:39:44

Med denne heksekunst forhindres det udpegede offer i at tale et bestemt ord efter heksens valg. Før forbandelsen virker, skal heksen klare et helbredsrul mod en grad, der svarer til offerets modstandskraft. Herefter kan offeret ikke fremsige ordet i nogen gradbøjning eller form og kan ikke nedfælde det på skrift. Tungesegl virker indtil forbandelsen ophæves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:39:58

Gå i ulvetimen og spyt fem gange for at indramme området. Tal forbandelsen og kast en håndfuld salt. Ved næste ulvetime vil fugtigheden forsvinde i jorden og regnskyer vil undgå området. Søer, åer og moser vil tørre ud, mens floder der har sit udspring udenfor det forbandede område ikke vil blive påvirket. Men det vil stadig ikke kunne give vand til træ eller busk. Tørken virker indtil forbandelsen ophlves med samme besværgelse.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:40:23

Vrangtungens tale er evnen at tale bagvendt og forstå når andre taler bagvendt. På denne måde kan hekse tale med hinanden, uden nogen andre kan forstå hvad der tales om.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 14:40:37