image image image image

Terminus Alfa

image PERSONLIGHEDER

En person, der tager tingene let og ubekymret og som ofte handler uforsigtig eller skødesløs. Den letsindige ser ofte positiv på det meste og opfører sig ofte flirtende overfor andre. Det er ikke mod eller dristighed, der driver den letsindige, men en flyvsk tankegang, der får personen til at glemme faren omkring sig og kan have svært ved at se sit eget ansvar for egne handlinger.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:59:41

Ved at efterabe en anden karakter, kan den letsindige benytte en anden karakters rul i samme evne, som sit eget. Handlingen er kun en efterligning og derfor får den letsindige ikke effekten af hverken fumlerul, skæbnerul eller sjælerul. Kan ikke efterligne rul til kamp.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 10:59:53

Som heldig kan den letsindige omrulle én enkelt terning efter eget valg, mod at miste 1 psyke.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:00:04

Den letsindige kan skabe så voldsom et kaos at alle karakterer kan udføre et omrul, uanset om de har rullet fejlrul eller ej. Kaotisk virker kun, hvis alle karakterer vælger at udføre omrul.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:00:15

Giver den letsindige mulighed for at udføre sine ekserptiser på en lemfeldig måde og derfor mister 1 liv istedet for det ekspertisen normalt ville koste.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:00:27

Evnen til at forhandle sig med charme og flirten giver den letsindige lov til at købe grej fra det åbne marked til den halve pris. Grejet har stadig den normale udgift i privaten. Den letsindige kan også købe til andre karakterer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:01:00

Som skødesløs kan den letsindige forsvare sig mod skade i en tilstand ved at bruge et grej, der går i stykker af brugen.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:01:18

Med en ubesindigt handling kan den letsindige undgå 1 livskade mod at få 1 skade i en anden tilstand.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:01:31

Som uforsigtig kan den letsindige forhindre grejbrud ved at beskytte det med sin egen krop og miste 1 liv.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-05-27 11:01:42