image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

I slutningen af den mytologiske tid skete en besynderlig hændelse, da flere elvarin fra Stjernedal forelskede sig i mennesker og fik børn med dem. I mange år levede disse børn blandt elvarin, men en indre strid fik i sidste ende halvmenneskene til at forlade deres hjem og flytte til menneskenes byer. Her blev de en del af de menneskelige kulturer og der kom nye børn til, børn der havde tydelig træk fra deres forfædre. De bliver kaldt avarinere og fødes med let spidse ører.

Psykesyntese
PSYKE +1 | KRAFT
Med psykesyntese har avarinen optrænet sin evne til at få +1 psyke mod -1 kraft. Avarinen kan ikke få mere psyke end psykeloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:45:28

Nemal er Valhels mest udbredte menneskeart og begtragtes at være tættest beslægtet med hedetrolden. Nemal karaktiseres ved sin veludviklede fysik, der giver høj udholdenhed, stabilitet og modstandskraft overfor sygdomme.

Viljestyrke
KRAFT +1 | PSYKE
Som viljestærk har nemal optrænet sin evne til at få +1 kraft mod -1 psyke. Nemal kan ikke få mere kraft end kraftloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:46:22

Allerede fra gammel tid har dæmonerne besat mennesker med det formål at få børn med dem. Ud af disse forhold, der oftest sker uden menneskets viden, opstår de urene, der både er menneske og dæmon. De urene lever selv i slægter med strenge love mod at få børn med mennesker, men det det sker alligevel og det er årsagen til, at nogle mennesker fødes med dæmonblod. Rakkere fødes med fysiske attributter som horn, en hale eller ekstra tær, der dog ofte bortopereres kort efter fødslen.

Manakraft
HELBRED +1 | PSYKE
Med manakraft har rakkeren optrænet sin evne til at få +1 helbred mod -1 psyke. Rakkeren kan ikke få mere helbred end helbredloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:47:01

Ligarafolket sakbte i sin tid vanahai for at besejre dragen Vanahai Orm, men da det var gjort overtog de også magten over ligarastammen. Ligarafolket kunne ikke hamle op mod vanahai og valgte at løse problemet ved at skabe et nyt væsen med nekroalkymi. Denne gang blandede de et menneske med onokil og elvarin og resultatet blev snitalfen. Snitaflerne fik jaget vanahai bort og forlod derefter ligarafolket, for at grundlægge deres egne riger. Da de store snitalferiger brød sammen flyttede snitalfer flyttede til menneskenes lande, hvor de fik børn med dem. Derfor fødes der i dag mennesker med så meget snitalfeblod i årerne, at deres øjne er stålgrå.

Astralkraft
KRAFT +1 | HELBRED
Med astralkraft har tateren optrænet sin evne til at få +1 kraft mod -1 helbred. Tateren kan ikke få mere kraft end kraftloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:48:01

I en periode på over tusind år var umnol fordrevet fra deres oprindelige rige i Smededal og måtte leve i andre bjergriger eller blandt menneskene. Det førte til forhold mellem mennesker og umnol og i nogle tilfælde kom der børn ud af det. På den måde kom umnolblodet ind i menneskeslægten og de børn, der fødes med umnolblod i årerne kaldes umkai. De er gerne bredskuldrede og laveer højde end gennemsnittet.

Jernhelbred
HELBRED +1 | KRAFT
Med jernhelbred har unkai optrænet sin evne til at få +1 helbred mod -1 kraft. Umkai kan ikke få mere helbred end helbredloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:48:38

Vanahinen er født med vanahaiblod, der oprindeligt stammer fra dragerne og derfor bruser ekkoet af dragens grådighed og higen efter viden og magt i personen sind. Vanahin har ingen særlige ydre fysiske kendetegn, men adskiller sig ved at have fire særlige kamre i kraniet. Kun som vanahin kan karakteren vælge dannelsen Magiker.

Dræn
PSYKE +1 | HELBRED
Med dræn har vanahain optrænet sin evne til at få +1 psyke mod -1 helbred. Vnahain kan ikke få mere psyke end psykeloftet tillader.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2020-07-30 14:49:21