image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Både spiller og mester skal bruge to terninger, blyant, viskelæder, papir og karakterskema. I LEF anvendes terninger med seks sider.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-16 12:25:44

RUL
Et RUL betyder at rulle to terninger. Resultatet af et RUL kan være mellem 2 og 12.

Db
Betyder dobbeltrul og angiver et resultat på to ens terninger.

Db1 betyder eksempelvis et resultat på to 1’ere, mens Db5-6 betyder et resultat på to 5’ere eller to 6’ere.

EFFEKTRUL
Svarer til et dobbeltrul, bortset fra at Db1 ikke tæller med.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-10-20 14:32:24

Når en EVNE bruges, skal mesteren bestemme en GRAD. Der er to måder at bestemme GRADEN på.

FASTGRAD
Reglerne fastsætter i nogle tilfælde en fast GRAD på 10, 20 eller 30. GRAD 10 betyder eksempelvis at KARAKTEREN skal opnå 10 med RUL:EVNE.

MESTERGRAD
De fleste GRADER bestemmes ud fra den situation KARAKTERERNE står i. Her er det mesteren, der vurderer GRAD ud fra hvor almindeligt mesteren mener, det ville være at gennemføre handlingen; fra LET 'Alle kan klare det' til EPISK 'Ingen kan klare det'. En MESTERGRAD udføres med et RUL + GRAD.

Hvis mesteren vurderer en situation som en ’de fleste kan klare’ bliver GRADEN NORMAL. Mesteren udfører et RUL og lægger +5 til resultatet. Ved et RUL på eksempelvis 7 giver det en GRAD på 12 (7+5).

UDFORDRINGVURDERINGGRAD
LETAlle kan klare detRUL+0
NORMALDe fleste kan klare detRUL+5
VANSKELIGMange kan klare detRUL+10
SVÆRNogen kan klare detRUL+15
HÅRDFå kan klare detRUL+20
URIMELIGNæsten ingen kan klare detRUL+25
EPISKIngen kan klare detRUL+30


FUMLE
Hvis mesteren ruller Db1, resulterer det i GRAD 0.

TERMINUS
Hvis mesteren RULLER Db6, RULLER mesteren som var det TERMINUS. Se nærmere om TERMINUS under EVNER.

UMULIGT
Mesteren kan vurdere en situation som umulig at gennemføre, hvilket annullerer muligheden for at bruge et RUL:EVNE.
Rettet af: NIcklas Lydeking
Opdateret: 2016-11-14 13:16:37

Der findes to slags EKSPERTISER; AKTIONER er praktiske tricks, erfaringsbaserede handlinger, mens RITER kommer sig af dæmonkraft, helligånd eller magii. Derudover er EKSPERTISER opdelt i KRAFTHANDLINGER, PRIVATHANDLINGER og HVILEHANDLINGER.

KRAFTHANDLINGER
Det koster -1 KRAFT at bruge en KRAFTHANDLING og den virker med tilbagevirkende effekt inden for samme RUNDE. Man kan altså påvirke en HANDLING, efter den er udført, så længe det foregår i samme RUNDE. KRAFTHANDLINGER er noteret med hvem de kan påvirke, det vil sige enten KARAKTERER eller MODSTANDERE.

EGO
Virker kun på KARAKTEREN selv. Noteres på karakterskemaet med cirkel om symbolet af den ene person.

KARAKTER
Kan påvirke KARAKTEREN selv eller en anden KARAKTER. Noteres på karakterskemaet med cirkel om symbolet af de to personer.

ALLE
Påvirker alle KARAKTERER. Noteres på karakterskemaet med cirkel om de af tre personer.

SPECIFIK MODSTANDER
Virker mod MODSTANDERE af den specifikke art; MENNESKER, TROLDE, UHELLIGE, BÆSTER, FØRSTE, ÆLDSTE eller ASTRALE. Skrives på karakterskemaet foran symbolerne med personer.

MODSTANDER
Virker på en MODSTANDER uanset art. Skrives på karakterskemaet foran symbolerne med personer.

PRIVATHANDLINGER
DEnne type EKSPERTISER er kun aktive i PRIVATEN og virker kun for KARAKTEREN selv. Noteres på karakterskemaet med cirkel om timeglasset.

HVILEHANDLINGER
EKSPERISER, der er noteret med HVILE kaldes HVILEHANDLINGER og udløses efter KARAKTEREN har HVILET. Noteres på karakterskemaet med cirkel om 'Zz'.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:37:16

EVNER er fællesbetegnelsen for TALENTER og KUNDSKABER. Det er de EVNER KARAKTEREN bruger til løse udfordringerne, der opstår i forhold til viden og fysisk udfoldelse.

RUL:EVNE
Et RUL:EVNE er summen af et RUL + EVNENS værdi. Et RUL på 7 med STYRKE 5 giver eksempelvis et RUL:STYRKE på 12. RUL:EVNE skal opnå en GRAD for at være vellykket. KARAKTEREN skal altid udføre et RUL:EVNE også selvom EVNEN i sig selv er højere end GRADEN.

Et udført RUL:EVNE betyder at alle muligheder er afprøvet under de givne forhold. Hver KARAKTER kan altså kun bruge det samme RUL:EVNE til klare den samme situation én gang. Hvis KARAKTEREN har mulighed for vende tilbage til situationen, kan KARAKTEREN prøve igen efter HVILE. Se nærmere om HVILE under LEVNED.

FUMLERUL
[lt4]Ved RUL på Db1 annulleres alle KARAKTERENS HANDLINGER i denne RUNDE, undtaget HANDLINGER, der kan annullere FUMLERUL. Ved FUMLERUL ødelægges UDSTYR og slettes fra karakterskemaet. VÅBEN og FARTØJ går i UDU og kan repareres.


FEJLRUL
Hvis KARAKTERENS RUL:EVNE er mindre end GRAD betyder det at HANDLINGEN fejlede.

TERMINUS
Alle EVNER har TERMINUS, fra 12 til 10. Det er EVNENS værdi, som afgør EVNENS TERMINUS. TERMINUS markeres på karakterskemaet under hver EVNE (12, 11, 10). Efterhånden som TERMINUS falder, streges den gamle TERMINUS ud, så det højeste synlige tal, svarer til EVNENS aktuelle TERMINUS. I særlige tilfælde kan TERMINUS for TEKNIK falde til 8 som minimum.

EVNETERMINUS
0012
1011
20+10


Hvis et RUL er lig med eller højere end EVNENS TERMINUS opnås et TERMINUSRUL. Et TERMINUSRUL udløser endnu et RUL, der lægges til resultatet. TERMINUSRUL er IKKE et RUL:EVNE, derfor har hverken EFFEKTRUL og STIGERUL effekt og der kan ikke opnås OMRUL. FUMLERUL gælder heller ikke ved TERMINUSRUL, men de to 1'ere regnes ikke med i det samlede resultat. Man kan dog opnå TERMINUSRUL med TERMINUSRUL, der på den måde kan blive til flere RUL, der lægges til resultatet.

En EVNE på 10 har TERMINUS 11. Med et RUL på 11 bliver resultatet 21 (10+11). RULLET på 11 udløser et nyt TERMINUSRUL, som eksempelvis bliver 12 og bringer RUL:EVNE op på 33 (21+12). Et TERMINUSRUL på 12 udløser et nyt TERMINUSRUL, der eksempelvis bliver 7. 7 udløser ikke TERMINUSRUL og RUL:EVNE ender på 40 (33+7).

STIGERUL
Et RUL på Db5-6 giver KARAKTEREN +1 i den pågældende EVNE eller TEKNIK, som rulles. Pointet lægges til EVNEN eller TEKNIK med det samme, men tælles ikke med i det aktuelle resultat. TALENTER og KUNDSKABER kan ikke blive højere end 20, TEKNIK har ikke noget LOFT. Hver gang KARAKTEREN opnår STIGERUL sættes et kryds i én af de fire HEXAGONER til venstre, under SKÆBNE på karakterskemaet. Hvis KARAKTEREN har nået 20 i den pågældende EVNE eller TEKNIK, markeres der ikke et kryds i en HEXAGON. Ved et STIGERUL, hvor alle 4 HEXAGONER er markeret, skal spilleren i PRIVATEN. Se nærmere i bogen om PRIVATEN.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:45:42

KARAKTERENS fysiske og psykiske tilstand.

SKAVANK
KARAKTERENS får SKAVANKER ved indre fysiske brud og læsioner. Med 1 SKAVANK eller mere, mister KARAKTEREN -10 UDHOLDENHED ved EFFEKTRUL, uanset hvilet RUL:EVNE. KARAKTEREN kan højest have 3 SKAVANK. PANSER virker ikke mod skade ved SKAVANKER. Hvis KARAKTEREN får SKAVANKER ud over loftet på 3 mister KARAKTEREN istedet et point i et valgfri TALENT for hver SKAVANK, som mistes. SKAVANK kan helbredes med RUL:LÆGEKUNST eller ved betaling på hospital.

LIDELSE
KARAKTEREN får LIDELSE ved chok og psykiske sammenbrud. Med 1 LIDELSE eller mere, mister KARAKTEREN -1 KRAFT ved EFFEKTRUL, uanset hvilet RUL:EVNE. KARAKTEREN kan højest have 3 LIDELSER. BLOKKER kan ikke bruges mod skade ved LIDELSER. Hvis KARAKTEREN får LIDELSER ud over loftet på 3 mister KARAKTEREN istedet et point i en valgfri KUNDSKAB for hver LIDELSE, som mistes. LIDELSER kan helbredes med RUL:BIOALKYMI eller ved betaling på hospital.

LEVNED
Viser hvor godt og sundt KARAKTEREN lever og afgør hvor meget KARAKTEREN genvinder efter HVILE. LEVNED 1 er gratis, men KARAKTEREN kan betale for et bedre LEVNED i PRIVATEN.

LEVNEDUDGIFTUDHOLDENHEDKRAFT
1§0101
2§100202
3§300303
4§600404
5§1000505


HVILE
KARAKTEREN kan HVILE i seks timer én gang i døgnet og genvinde UDHOLDENHED og KRAFT bestemt af LEVENED. KARAKTEREN kan ikke genvinde ved at sove udendørs i den vilde natur og kan ikke genvinde højere end LOFTET tillader.

KRAFT
KRAFT afspejler KARAKTERENS psykiske styrke og vilje og bruges til at udløse KRAFTHANDLINGER, men svækkes også i kamp og ved udmattelse.

KRAFTLØS
Med KRAFT 0 besvimer KARAKTEREN og er KRAFTLØS. KARAKTEREN kan først vågne efte HVILE.

UDHOLDENHED
KARAKTERENS fysiske tilstand i forhold til sår og skader. Med UDHOLDENHED 0 dør KARAKTEREN.

GIFT
Når KARAKTEREN tager FARMAKA forgiftes kroppen og får +GIFT. KARAKTERENS resistens mod FARMAKA styrkes ved brugen af det. Ved GIFT 10 kan KARAKTEREN ikke længere få udbytte af FARMAKA og må afgiftes for at neutralisere kroppens indhold af GIFT.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-11-23 17:08:35

Så snart der udføres en HANDLING fra mesterens eller spillerens side begynder en RUNDE automatisk. Det betyder at alle kan udføre deres HANDLINGER som det er muligt. Når alle har udført deres HANDLINGER er RUNDEN forbi. KARAKTEREN kan udføre tre HANDLINGER i hver RUNDE.

EVNERUL
KARAKTEREN kan udføre ét RUL:EVNE.

KRAFTHANDLING
KARAKTEREN kan udløse alle de KRAFTHANDLINGER der har KRAFT til, men må ikke udløse to ens effekter. KRAFTHANDLINGER kan komme fra EKSPERTISER, VÅBENUDSTYR og FARTØJ.

FARMAKA
KARAKTEREN må bruge én FARMAKA på sig selv eller en anden KARAKTER.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-11-03 02:19:04