image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

TALENTER er KARAKTERENS fysiske og psykiske EVNER. Hvert TALENT repræsenterer en fysisk kunne og to praktiske handlinger, som kan bruges med et RUL:EVNE eller forhold, der gør sig gældend ved brug af TALENTET. I denne bog forklares brugen af TALENTERNE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-10-20 14:41:06

Bruges når KARAKTEREN skal afprøve sin smidighed, præcision og balanceevne. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

KASTE
Bruges til at kaste med ting, lasso, krog og lignende. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

SVØMME
Bruges til svømme. Ved FUMLERUL opnås -1 KRAFT. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:45:57

Benyttes når KARAKTEREN skal modstå udmattelse, gift, kulde, gas og sygdomme. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

AFKRÆFTELSE
Ved at ofre -1 HELBRED genvinder KARAKTEREN +2 KRAFT, dog ikke over KRAFTLOFT.

SVÆKKELSE
Ved FUMLERUL på RUL:HELBRED får KARAKTEREN +1 SKAVANK.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:46:30

Bruges når KARAKTEREN skal modstå mentale udfordringer; psykisk pres, chok, rædsel og psykoser. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

AFKRÆFTELSE
Ved at ofre -1 SIND genvinder KARAKTEREN +2 KRAFT, dog ikke over KRAFTLOFT.

LIDELSE
Ved FUMLERUL på RUL:SIND får KARATEREN +1 LIDELSE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:46:41

Bruges når KARAKTEREN skal gøre noget ubemærket; stjæle fra nogen, komme uset forbi en vagt eller ubemærket komme tæt nok på til at overhøre en samtale. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

SKJUL
Evnen til at finde skjulesteder og gemme sig i en fart. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

SNIGANGREB
Kan liste sig ind på en enlig modstander og slå vedkommende ud. SNIGEANGREB kan ikke bruges i KAMPRUNDER. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:46:52

Bruges når KARAKTEREN skal løbe stærkt, springe langt eller højt. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

FLUGT
Bruges til at flygte fra en kamp, så KARAKTEREN ikke kan angribes i følgende KAMPRUNDE. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

VÆLTE
Ved FUMLERUL med RUL:SPRINGE får KARAKTEREN +1 SKAVANK.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:47:02

Bruges når KARAKTEREN skal bryde, trække, løfte, skubbe og holde fast. Hvis der kan være flere KARAKTERER om at bruge STYRKE, gælder det højeste resultat, men der gives +3 for hver af de øvrige KARAKTERER, som deltog. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

BÆRE
Med et vellykket RUL:STYRKE kan KARAKTEREN bære en anden KARAKTER. GRADEN bestemmes af den mængde UDSTYR KARAKTEREN, der skal bæres, har på sig. GRAD 10 kan bære en KARAKTER med 0-5 UDSTYR, GRAD 20 kan bære 6 til 10 UDSTYR og GRAD 30 bærer mere end 10 UDSTYR.

KLATRE
Bruges til at klatre op eller ned, fra hegn og mure til kløfter og bjergsider. GRAD bestemmes som MESTERGRAD. Ved FUMLERUL falder KARAKTEREN på halvvejen af strækningen og får -5 UDHOLDENHED for hver anden meter, der faldes.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 18:45:34

Viden om spor, arkivering og indsamling af information. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

INFORMATION
Evnen at finde en konkret information ved arkivsøgning, vidneudsagn eller rundspørge. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

SPORE
At finde hemmelige gemmesteder, skjute genstande eller konkludere ud fra efterladte spor, hvorden de er opstået. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:47:26

Bruges når KARAKTEREN vil overtale andre, true eller charmere for at få sin vilje. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

ARTISTERI
Bruges til at synge, danse, spille på et instrument eller anden form for optræden. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.

SKUESPIL
Bruges til at udgive sig for en anden person, både udseende, mimik og stemme. GRAD bestemmes som MESTERGRAD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:47:37