image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

PRIVATEN er det sted hvor KARAKTEREN administerer alt det KARAKTEREN har lavet, men som ikke er spillet, herunder at udvikle KARAKTEREN med nye EVNER, forbedrede de gamle EVNER, købe INVESTERINGER, læse BØGER, vælge nye EKSPERTISER og HÆRDNING. Men det er også i PRIVATEN KARAKTEREN skal betale UDGIFT for LEVNED, UDSTYR, VÅBENUDSTYR, FARTØJ og andre økonomiske belastninger KARAKTEREN har pålagt sig.

PRIVATEN foregår ikke tidsmæssigt samtidig med handlingen i spillet, men afspejler resultatet af en udvikling, der er sket over tid. Et besøg i PRIVATEN kan dog godt have konsekvenser for KARAKTERENS umiddelbare situation i historien. PRIVATEN skal udføres med det samme og består af fem punkter, der skal afvikles i en bestemt rækkefølge. Når alle punkter er udført, viskes alle markeringer i HEXAGONERNE ud og der begyndes forfra.

1. SKÆBNE
2. STATSEFFEKT
3. INDTÆGT
4. UDGIFT
5. FORBEDRING
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-01 11:35:40

SKÆBNE er rækken af MEDALJER, STJERNER og DIAMANTER til venstre for HEXAGONERNE under SKÆBNE og repræsenterer den tid KARAKTEREN har til at opnå sine mål i spillet. Markeringer i SKÆBNE følges i den bugtede rækkefølge stregen viser. Når KARAKTEREN går i PRIVATEN markeres 1 SKÆBNE og når den sidste KARAKTER har 24 SKÆBNE, skal historien afrundes med et afsluttende spil.

HÆRDNING
Hvis KARATEREN er i PRIVATEN på en STJERNE skal KARAKTEREN forbedre enten KRAFTLOFT eller UDHOLDENHEDSLOFT ved at markere en ekstra STJERNE i LOFT. At forbedre et LOFT ændrer ikke ved KARAKTERENS aktuelle mængde KRAFT eller UDHOLDENHED.

EKSPERTISE
Når KARAKTEREN er i PRIVATEN på en MEDALJE eller DIAMANT, skal der vælges en ny EKSPERTISE. Der kan vælges blandt alle EKSPERTISER, KARAKTEREN har adgang til, men der kan kun vælges én. Nogle EKSPERTISER kan kun vælges på DIAMANTER. Den valgte EKSPERTISE skrives på karakterskemaet under EKSPERTISER. KARAKTEREN kan udskifte gamle EKSPERTISER med nye, men aldrig have flere end 10. EKSPERTISE opnået med blodarv kan ikke udskiftes.

BØGER
Hvis KARAKTEREN er i besiddelse af en BOG skal den læses her og KARAKTEREN får BOGENS udbytte med det samme. KARAKTEREN kan kun læse den samme bog én gang, men kan godt give den videre til andre.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-10-02 01:44:54

Hvis PRIVATEN udløses mens KARAKTEREN befinder sig inde for grænserne af en stat, aktiverer staten en særlig PRIVATHANDLING.

ALGUNDUR
BORGERSTAND | +10 PENGE | PRIVATEN

ARKAD
MONARKI | Ingen UDGIFT på BEKLÆDNING | PRIVATEN

ASIT DUT
KAPITALISME | INVESTERING koster 50 PENGE | PRIVATEN

ARKENVAL
FEUDALISME | Kan ikke bruge FORBEDRING | PRIVATEN

GAMRADH
PRIMITIV | Halv pris at TRÆNE TALENTER og TEKNIK | PRIVATEN

JERNODD
VÅBENRET | VÅBEN, PANSER og BLOKKERE koster halv UDGIFT | PRIVATEN

KURIEN
BADSTUER | Alle SKAVANKER helbredes | PRIVATEN

MAGUS NARRE
KOGLERSTAT | Kan vælge EKSPERTISER på STJERNER | PRIVATEN

NANDEL
KOLDFRONT | Gratis at TRÆNE +1 HELBRED | PRIVATEN

NOXIUS
TRADITION | Højeste EVNE koster halv pris at TRÆNE | PRIVATEN

NUDUN
SPIRITISME | Helbredes til fuld KRAFT | PRIVATEN

NYNUMNUR
BORGERSKOLE | Koster ¤50 at LÆRE | PRIVATEN

REGIA
ARBEJDERLAV | Gratis at TRÆNE +1 TEKNOLOGI | PRIVATEN

ROLGORNIA
STATSHOSPITAL | Helbredes til fuld UDHOLDENHED | PRIVATEN

RUMANOTH
KASTESYSTEM | Halv pris at TRÆNE og ¤200 at LÆRE | PRIVATEN

TRIPTAGON
STATSMEDICIN | Fjerne al GIFT | PRIVATEN

WITTGENVAL
LAUG | Halv pris på køb af andet point i en EVNE | PRIVATEN
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:48:16

KARAKTEREN modtager PENGE svarende til KARAKTERENS højeste EVNE eller TEKNIK x 10, dog ikke mere end 200 PENGE. Det udtrykker, at KARAKTEREN har tjent lidt på sin bedste EVNE gennem arbejde, der ikke omtales nærmere i spillet.

INVESTERINGER
KARAKTEREN modtager PENGE svarende til antallet af INVESTERINGER.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:49:03

KARAKTEREN har også UDGIFTER, der skal betales i PRIVATEN.

UDSTYR
KARAKTEREN skal betale for alt UDSTYR med UDGIFT. UDSTYR, der ikke betales UDGIFT for, slettes fra karakterskemaet, med mindre det er UBRYDELIGT.

UDTYR I UDU
Hvis KARAKTEREN betaler UDGIFT for VÅBEN eller FARTØJ, der er i UDU, forbliver de i UDU, men kan beholdes til senere REPARATION.

LEVNED
I PRIVATEN kan KARAKTEREN vælge at købe højere eller lavere LEVNED.

LEVNEDUDGIFTUDHOLDENHEDKRAFT
1§0101
2§100202
3§300303
4§600404
5§1000505
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-16 15:07:28

Der er tre måder at forbedre KARAKTEREN på i PRIVATEN, men KARAKTEREN må kun vælge én af dem.

INVESTERE
KARAKTEREN betaler 100 PENGE og modtager +50 INVESTERINGER. Der kan hverken købes mere eller mindre.

TRÆNE
KARAKTEREN kan forbedre sine EVNER med 2 point, enten med 1 point i to forskellige EVNER eller 2 point i den samme. Det koster 10 PENGE x den værdi EVNEN forbedres til. Hvis KARAKTEREN køber 2 point i den samme EVNE skal de købes 1 point ad gangen og dermed betale to forskellige priser. KARAKTEREN kan kun forbedre EVNER med en værdi på mindst 1 og ikke til højre end 15.

En EVNE, der eksempelvis forbedres til 5 koster 50 PENGE (5x10). Vil KARAKTEREN have 2 point i den EVNE, koster det første point 50 PENGE og det andet point 60 PENGE. Det bliver en samlet pris på 110 (50+60).

LÆRE
KARAKTEREN kan lære en helt ny KUNDSKAB. Det koster 100 PENGE at give KARAKTEREN det første point i en ny KUNDSKAB.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-11-29 20:38:09