image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Denne bog handler om hvordan kamp udspiller sig for KARAKTERERNE og hvordan mesteren kæmper for MODSTANDERNE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-16 12:39:44

MODSTANDERNE er dem, KARAKTERERNE kommer i kamp med. MODSTANDERE er opdelt i syv typer, der igen er opdelt i tre mindre arter.

MENNESKER
Mennesket nedstammer fra samme urtrold, som umnol og alle troldeslægter. Alligevel er mennesket på mange måder helt anderledes og de anser bestemt ikke sig selv som trolde længere.
FOLK
ORDENSFOLK
SOLDATER


TROLDE
Samlet set er trolden det mest udbredte væsen i Valhel - også selvom man ikke regner mennesket med. Trolde bruges ofte af stærke magter til krig.
GNATHIRD
TROLDE
URTROLDE


BÆSTER
Af uhyrer i denne verden findes der væsner, der ikke hører til den naturlige orden. Enten er de skabt eller også er de opstået under obskure forhold.
BASTARDER
KARNUM
UHYRER


UHELLIGE
Væsner fra ånderiget, der ligger hinsides naturen, sjæle, der ikke kan forlade vores verden og de som tilbeder ånderne.
DÆMONER
HEKSE
UDØDE


FØRSTE
De sidste levende folk eller efterkommere af fordums første store civilisationer.
MAGIKERE
SNITALFER
UMNOL


ÆLDSTE
De ældste væsner, der altid har beboet Urhavet og Valhel.
DRAGER
FABLER


ASTRALE
De fremmede fra Skingelgurk, det obskure mørkes verden. De er hverken af natur eller ånd.
ASTRALHIRD
SKINGELHIRD
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:49:59

Når KARAKTERERNE kommer i kamp sker det af to årsager, MODSTANDERNE angriber KARAKTERERNE eller KARAKTERERNE angriber MODSTANDERNE. Når mesteren vælger at angribe KARAKTERERNE, skal man vide hvad formålet med angrebet er.

TRUSSEL
Hvis MODSTANDERNE kæmper for at skræmme eller true, kæmper de indtil KARAKTERERNE flygter eller overgiver sig. MODSTANDERNE flygter hvis de mister halvdelen af deres samlede UDHOLDENHED.

RØVERI
Hvis MODSTANDERNE vil røve noget fra KARAKTERERNE, kæmper de indtil KARAKTERERNE giver dem hvad de vil have eller de får det gennem EFFEKTRUL. Modstanderne flygter hvis de mister halvdelen af deres samlede UDHOLDENHED.

DØDEN
Hvis modstanderne vil kæmpe til døden stopper de først når alle KARAKTERER er døde, med mindre de besejres først.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-02 11:21:58

En KAMPRUNDE afvikles i en bestemt rækkefølge. For at gøre KAMPRUNDEN simultan er det først når en KAMPRUNDE er slut, det afgøres hvem som er døde. KARAKTERERNE kan altså godt falde til 0 i KRAFT eller UDHOLDENHED, uden at dø eller besvime, så længe de ikke er på 0 elle mindre, når KAMPRUNDEN afsluttes. MODSTANDERNE RULLER altid først, fordi det gør det let for spillerne at reagere på angrebets udfald. Alle KARAKTERNES handlinger virker med tilbagevirkende kraft inden for samme KAMPRUNDE, man kan altså vente til efter MODSTANDERNE har RULLET, før man ser på hvilke handlinger KARAKTERERNE vil tage i forhold til udfaldet. KAMPRUNDEN afvikles med 4 punkter, der nærmere beskrives i de følgende fire afsnit.

1. PERMANENTER, EGENSKABER OG FORHOLD
2. MODSTANDERNE ANGRIBER
3. KARAKTERERNE HANDLER
4. OPGØRELSE AF TAB
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-11-04 19:54:17

Hver KAMPRUNDE starter med at alle PERMANENTER, EGENSKABER og FORHOLD udløses. Ved ens effekter udløses kun den værste af dem.

■ PERMANENTER
Effekter, som udløses grundet fysiske og psykiske forhold ved MODSTANDEREN og kan ikke afværges.

● EGENSKABER
Effekter, der udspringer af MODSTANDERENS færdigheder og kan afværges.

▼ FORHOLD
Vilkår som KARAKTERERNE kæmper under og som opstår i situationen. FORHOLD kan afværges.

Hvis to MODSTANDERE begge har -10 UDHOLDENHED som effekt, giver det alle KARAKTERER -10 UDHOLDENHED hver KAMPRUNDE. Hvis den ene har -10 UDHOLDENHED og den anden -20 UDHOLDENHED, får alle KARAKTERER -20 UDHOLDENHED. Hvis der er en tredie MODSTANDER med eksempelvis effekten -1 KRAFT vil KRAKTERERNE miste -20 UDHOLDENHED og -1 KRAFT hver KAMPRUNDE.

FORHOLD
Der kan være mange grunde til, at en kamp er underlagt et eller flere FORHOLD. Hvis KARAKTRERNE kæmper i en giftig damp, dræner det sikkert GIFT hver KAMPRUNDE, eller det trækker UDHOLDENHED at slås i et brændende hus. Disse situationer er sjældne, men der er to FORHOLD, som er almindelige; HORDE og LEDER.

▼ HORDE | -10 UDHOLDENHED | ALLE
Ved dobbelt så mange MODSTANDERE som antallet af KARAKTERER, er MODSTANDERNE en HORDE. HORDE giver alle KARAKTERER -10 UDHOLDENHED i hver KAMPRUNDE. HORDE forsvinder igen, når antallet af MODSTANDERE er nedbragt til under det dobbelte.

▼ LEDER | Rammes kun på TERMINUSRUL og giver -10 UDHOLDENHED | ALLE
Mesteren kan udpege en MODSTANDER til LEDER. Det giver -10 UDHOLDENHED til alle KARAKTERER og LEDEREN selv kan kun rammes med TERMINUSRUL - uanset om LEDEREN angriber eller ej.

KARAKTERERNES REAKTION
KARAKTERERNE kan reagere med KRAFTHANDLINGER, for at påvirke MODSTANDERNES EGENSKABER og FORHOLD.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-11-04 19:54:34

MODSTANDERNE angriber KARAKTERERNE.

MODSTANDERNES RUL:KAMP
Når MODSTANDERNE angriber med nærkamp, udfører mesteren et RUL:KAMP. Hvis resultatet af RUL:KAMP er lig med eller højre end KARAKTERENS FORSVAR, er angrebet vellykket. Hvis KARAKTEREN har flere VÅBEN noteret på STAMFELTERNE, bestemmer spilleren selv hvilket FORSVAR, der bruges.

KARAKTEREN mister UDHOLDENHED svarende til forskellen mellem RUL:KAMP og KARAKTERENS FORSVAR. Mesteren vælger selv hvilke MODSTANDER, der angriber de forskellige KARAKTERER.

Med en KAMP 20 og et RUL på 7 bliver MODSTANDERENS angreb 27. Hvis KARAKTEREN eksempelvis har 10 i FORSVAR, mister KARAKTEREN -17 UDHOLDENHED (27-10).

MODSTANDERNES RUL:SKYDE
Hvis MODSTANDEREN kan skyde, kan mesteren vælge at udføre et RUL:SKYDE mod KARAKTERERNE istedet for et RUL:KAMP. GRADEN er fraregnet MODSTANDERENS TEKNIK i SKYDE og KARAKTEREN får derfor det hele RUL:SKYDE i skade.

Med eksempelvis SKYDE 10 og et RUL på 7, giver det KARAKTEREN -17 UDHOLDENHED (10+7).

MODSTANDERNES RUL:KAMP
Hvis forskellige MODSTANDERE angriber forskellige KARAKTERER, bruger mesteren det samme RUL:KAMP til de forskellige angreb.

MODSTANDERNE kan ramme lige så mange KARAKTERER som antallet af MODSTANDERE, dog kan hver KARAKTER højest angribes én gang i hver KAMPRUNDE. Mesteren bruger det samme RUL til at angribe alle KARAKTERER også selvom de angribes af forskellige MODSTANDERE.


Hvis en MODSTANDER med KAMP 20 og en MODSTANDER med SKYDE 10 angriber hver sin KARAKTER, udfører mesteren ét RUL. Bliver resultatete eksempelvis 7, angriber den ene MODSTANDER med et RUL:KAMP på 27 (20+7) mens den anden opnår et RUL:SKYDE på 17 (10+7).

TERMINUS
Alle MODSTANDERE har TERMINUS, markeret med T, der virker på samme måde som KARAKTERENS TERMINUS.

NÆVEKAMP
Hvis MODSTANDERNE kæmper mod KARAKTERNE med nævekamp, vil KARAKTERERNE ikke dø ved UDHOLDENHED 0 men vågne efter HVILE.

EFFEKT
Når mesteren opnår EFFEKTRUL med RUL:KAMP eller RUL:SKYDE udløser det modstanderens tre EFFEKTER, noteret som !1, !2 og !3. EFFEKTERNE påvirker de KARAKTERER, som angribes, med mindre det står noteret, at effekten rammer alle. EFFEKTERNE udløses uanset om MODSTANDEREN opnår KARAKTERERNES FORSVAR eller ej.

De fleste EFFEKTER er selvsigende, men nogle af dem kræver nærmere forklaring.


FANGER
Nogle MODSTANDERE kan FANGE en KARAKTER på baggrund af en EVNE. Det betyder at KARAKTERN må udføre et RUL:EVNE i hver KAMPRUNDE for at komme fri, dog ikke i den RUNDE, KARAKTEREN fanges i. KARAKTEREN udfører et RUL mod GRAD 20 med den EVNE KARAKTEREN blev fanget på. En anden KARAKTER kan befrie den tilfangetagne, uden RUL:EVNE, men kan til gengæld ikke foretage sig noget andet i samme KAMPRUNDE. Hvis flere KARAKTERER er lige gode i den EVNE de fanges på, er det KARAKTEREN med lavest KRAFT, UDHOLDENHED eller LEVNED, i nævnte rækkefølge, der fanges.

-UDSTYR
MODSTANDERE, som tager UDSTYR fra KARAKTERERNE kan kun tage UDSTYR fra UDSTYRSLISTEN og ikke det UDSTYR KARAKTEREN har noteret på STAMFELTERNE.

+MODSTANDER
Nogle MODSTANDERE kan påkalde flere MODSTANDERE. Her skal mesteren huske på, at der kan være begrænsninger på hvor mange det faktisk er muligt at påkalde. Der er nok et begrænset antal POSEKIGGERE på gaden eller VAGTER i bygningen, mens DÆMONERNE ubegrænset kan påkalde flere DÆMONER.

TOMME EFFEKTER
Der kan opstå situationer hvor en EFFEKT ikke gør noget på grund af situationen. Det kan eksempelvis være hvis KARAKTEREN får +GIFT, men allerede har fuld GIFT, KARAKTEREN bliver betjålet, men ingen PENGE her eller hvis KARAKTERENS UBRYDELIGE VÅBEN går i UDU. I disse tilfælde annulleres EFFEKTEN og der sker ikke noget.

FARTØJ
Hvis KARAKTERENE sidder i et FARTØJ med UDHOLDENHED, kan MODSTANDERNE kun angribe selve FARTØJET. Et FARTØJ forsvarer sig altid med FORSVAR 0 ved RUL:KAMP mens GRADEN ved RUL:SKYDE stadig er 20. Nogle FARTØJ har PANSER, markeret med P. Det betyder at FARTØJET kun får den halve skade. Først når FARTØJET er nede på UDHOLDENHED 0, kan MODSTANDERNE angribe de KARAKTERER, der opholder sig i FARTØJET - med mindre de forlader FARTØJET, før det bliver ødelagt. Er FARTØJET uden UDHOLDENHED angriber MODSTANDEREN KARAKTEREN direkte.

KARAKTERERNES REAKTION
KARAKTERERNE kan reagere med KRAFTHANDLINGER, for at påvirke MODSTANDERNES RUL:TEKNIK og EFFEKTER. Ved EFFEKTER kan KARAKTEREREN også benytte RUL:EVNER, men hver KARAKTER har kun ét RUL:EVNE i hver KAMPRUNDE og kan så ikke udføre RUL:EVNE senere i KAMPRUNDEN, hvis RULLET benyttes her. Dog findes der KRAFTHANDLINGER, som tillader et ekstra RUL, hvilket giver mulighed for at udføre flere RUL:EVNE i samme KAMPRUNDE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-02 11:25:54

KARAKTERERNE angriber MODSTANDERNE.

At påvirke en kamp er at deltage i en kamp og at deltage betyder, at KARAKTEREN kan rammes af MODSTANDERNE. Er KARAKTEREN uden for kamp, kan KARAKTEREN ikke rammes, men heller ikke påvirke kampen på nogen måde. Det er altså ikke muligt at deltage i en KAMP uden selv at være i risiko for at blive angrebet og såret.

KARAKTERERNE ANGRIBER
KARAKTERERNE kan angribe MODSTANDERNE med RUL:KAMP eller RUL:TEKNIK som beskrevet i bogen om TEKNIK. Ved MODSTANDERE med SKYDE, fungerer SKYDE som FORSVAR. Der findes også KUNDSKABER KARAKTEREN kan skade bestemte MODSTANDERE med. Hvis der er flere forskellige MODSTANDERE, bestemmer KARAKTERERNE selv hvilken MODSTANDER der angribes. Spillerne må selv holde styr på hvor meget MODSTANDERNE har fået i skade og kan ikke få det oplyst af mesteren.

BAGHOLD
Hvis KARAKTERERNE ligger i baghold, giver det en indledende KAMPRUNDE, hvor modstanderne ikke må slå tilbage. PERMANENTER, EGENSKABER og FORHOLD bliver dog stadig aktiveret.

FORSVARSVÆRK
Hvis KARAKTERERNE beskyttes af et forsvarsværk, har forsvarsværket en UDHOLDENHED, hvor KARAKTERERNE kan overføre den skade de påføres i UDHOLDENHED, hvis det ønskes. KARAKTEREN kan overføre hele skaden eller intet. FORSVARVÆRKET mister UDHOLDENHED svarende til den skade KARAKTEREN får uden PANSER er trukket fra. Et forsvarsværk er alt fra en mindre barrikade til en borgmur.

FORSVARSVÆRKUDHOLDENHED
Barrikade50
Husmur100
Bymur500
Borgmur1000


FARTØJ
Hvis KARAKTERERNE benytter et FARTØJ, afgør det pågældende FARTØJ hvordan KARAKTERERNE kan kæmpe fra det. FARTØJ markeret med K betyder at KARAKTERERNE kan angribe med egne NÆRKAMPSVÅBEN. Markeringen S betyder at KARAKTERERNE kan angribe med egne SKYDEVÅBEN og FARTØJ med +S betyder at KARAKTERERNE kan benytte FARTØJETS egne SKYDEVÅBEN til at angribe fjenden med.

DÆMONER
DÆMONERS form består af EKTOPLASMA, der ikke kan skades af almindelig fysik. Derfor kræver det særlige ÅNDEVÅBEN, markeret med Å, for at skade dem. Angribes KARAKTERER af dæmoner kan man forsvare sig på almindeligvis, men ikke skade dem uden de særlige VÅBEN. Dæmoner kan også skades med RUL:KULTISME.

SKINGELHIRD
SKINGELHIRDEN er hverken fysiske eller åndelige og kan kun skades med ASTRALVÅBEN, markeret med A. Angribes KARAKTERERNE af SKINGELHIRD kan man forsvare sig på almindeligvis, men kan ikke skade uden de særlige redskaber.

UDSTYR
Det tager en hel KAMPRUNDE at skifte UDSTYR uanset hvilket. KARAKTEREN kan skifte UDSTYR fra egen UDSTYRSLISTE til STAMFELT og kan udskifte lige så meget det ønske på en KAMPRUNDE. KARAKTEREN kan ikke foretage nogen anden HANDLING, når der skiftes UDSTYR. Skal der byttes UDSTYR mellem to KARAKTERER, må begge bruge deres KAMPRUNDE på det.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2017-01-25 17:40:21

Som det sidste i hver KAMPRUNDE ser man hvem der er døde (UDHOLDENHED 0) eller besvimede (KRAFT 0). Hvis der stadig er kampdeltagere, der vil slås, begynder en ny KAMPRUNDE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-02 11:30:42