image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

PLAGER er fællesbetegnelsen for SMITTE og PSYKOSER, men omfatter også andre forhold som FORBANDELSE og FORGIFT. SYGDOM er en tilstand forbundet med specifikke symptomer og tegn mens SYKOSER sætter patienten i en tilstand præget af vidtgående hallucinationer, vrangforestillinger og depression.

BRUG AF PLAGER
For hver PLAGE svækkes KARAKTER ved at kunne bære 1 UDSTYR mindre. Derfor noteres PLAGER på karakterskemaet under UDSTYR. Alle PLAGER har en effekt, der udløses ved KARAKTERENS EFFEKTRUL, uanset hvilket RUL:EVNE eller RUL:TEKNIK. PLAGER kan almindeligvis kun behandles på sygehus mod betaling af 100 PENGE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:53:19

+1 LIDELSE | BYRDE 1
En grusom tvangstilstand, der skaber overbevisende vrangforestillinger om konstant forfølgelse og grusom død, der langsomt nedbryder patienten.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:53:31

-1 KRAFT |BYRDE 1
SINDSSYGE er en frygtelig lidelse, der giver patienten bizarre vrangforestillinger i form af dæmoniske stemmer i patientens tanker.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:53:44

+1 SKAVANK | BYRDE 1
En smittefarlig syge, der påføres mennesker i kontakt med råddent kød, særligt fordærvet menneskekød. SOT giver patienten ondt i alle led, huden bliver mat og hvidlig med store maddikeblege skjolder over alt på kroppenog en umiskendlige stank af rådden sødme.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:53:57

-10 UDHOLDENHED | BYRDE 1
Mennesker der udsættes for gilgatom og spildvand fra det, har stor risiko for at blive bestrålet. BESTRÅLING er en meget smitsom syge, der konstant tapper patienten for kræfter, til døden indtræffer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:54:14

FEJLRUL | BYRDE 1
En særlig PSYKOSE, der kommer sig af en særlig højere magt, som fører forbandelsen ud i livet. Det er oftest HEKSE, som nedkalder forbandelser over KARAKTEREN og rammer med ulykke. FORBANDELSER kan behandles i kirker mod betaling af 100 PENGE eller fjernes med PILGRIMMENS VELSIGNELSE.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:54:27

+3 GIFT | BYRDE 1
FORGIFT opretholder en ophobning af GIFT i KARAKTERENS krop.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 14:54:38