image image image image

Terminus Alfa

image REGLER

Dette er bogen om de bevidste væsners sjæl. De væsner, der danner kultur og civilisation, skaber udvikling og fremgang. Dette er afsløringen af den viden, det kræves, for at få den dybeste indsigt i sin sjæl og dermed evnen til at trække mægtige kræfter gennem den. Kort sagt er dette bogen om kunsten at blive salvet.

Ifølge okkultismen drives alt i naturen af to repræsentanter i åndeverdenen; ånderne og dæmonerne. Når ilden brænder, vinden blæser, træet vokser eller ulven er på jagt, så skyldes det den vilje, der følger med de ånder eller dæmoner, fænomenet består af. Men blandt ånderne, hvoraf dæmonerne er flest, findes en særlig art, der ikke repræsenteres i ånderverdenen, fordi den fødes i kødet og vokser i en fysisk krop. Den nu uddøde urtrold, Orkus, var det første væsen, der blev født med sin ånd i kødet, og det var druiderne, der gav den navnet sjæl (fra mori siala, ’adskilt fra alt’). Sjælen er hjemsted for vilje, tanker, følelser, forestillinger og erindringer.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-16 12:56:12

Det var vanahai, der i sin tid opdagede muligheden for at opnå en indsigt i sjælens essens og dermed forøge sine fysiske og mentale resurser. Det var under nornernes ophold de lærte om at opnå denne indsigt og som de senere tog med sig til menneskene i Vallerien. Vanahai kalde den med sjæleindsigt for Magus, men mennesket kaldte dem Nabi (fra Mori ’en, der er kaldet'). Under de valleriske kejserdynastier brugte man betegnelsen at være 'salvet' (fra mori, ’udvalgt'). Oldtidens mennesker opfattede de salvede som udpeget af ånderne, budbringere til mennesket om åbenbaringer modtaget i ekstase. Man anså dem som profeter, religiøse skikkelser, en slags sandhedssigere, selv ærkedruiden og kejseren måtte lytte til. Den mest berømte salvede er profeten Aggamon, der ottehundrede år forinden forudsagde rimstenens fald fra himlen. Også i nyere tid kendes de salvede som Helten Arenjo, Skjalden Tillion, prædikanten Runkel Svumborg, Ottar Saxenhoffer og historikeren Achimbaud Milon. I dag ved kundskaben, at de salvede ikke i sig selv er orakler eller sandhedssigere og de betragtes ikke længere nødvendigvis som religiøse skikkelser.
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-12-01 19:43:56

Nogle MODSTANDERES magt stammer fra så gamle krafter, at de kaldes for URGAMLE KRAFTER. Hvis en KARAKTER er med til at besejre en URGAMMEL KRAFT opnår KARAKTEREN en SJÆLEGAVE. SJÆLEGAVERNE markeres med et kryds i ØJNENE under KARAKTER på karakterskemaet. Spilleren vælger selv hvilke af de fem SJÆLEGAVER man vil have, men kan kun vælge hver af dem én gang. Alle SJÆLEGAVER udløses automatisk når KARAKTEREN ruller EFFEKTRUL, uanset hvilken EVNE der RULLES.

POTENTA
+1 KRAFT

PURITA
-3 GIFT

SANITA
+10 UDHOLDENHED

MENTALIS
-1 LIDELSE

FYSIS
-1 SKAVANK
Rettet af: Jacob Jarlskov
Opdateret: 2016-09-16 12:57:45